Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Pimco twijfelt aan optimistische verwachtingen Fed

Tiffany Wilding, algemeen directeur en econoom van Pimco, reageert op het laatste rentebesluit van de Fed. Zij moet nog zien of de Amerikaanse economie zacht zal landen.

Wat is er gebeurd?

De Amerikaanse Federal Reserve hield de beleidsrente stabiel en gaf blijk van haar voornemen om de rente langer restrictief te houden dan eerder werd gedacht. De reële bbp-groei is veel veerkrachtiger gebleken, wat heeft geresulteerd in substantiële herzieningen van de economische projecties van de leden van het Federal Open Market Committee (FOMC).

De nieuwe projecties impliceren een opmerkelijke versnelling van de productiviteit en een hogere natuurlijke rente op de korte termijn, waardoor de inflatie weer daalt zonder veel stijging van de werkloosheid.

Wat betekent het besluit?

De pandemie en de reactie van de overheid hebben een zeer unieke reeks factoren gecreëerd die van invloed zijn op de Amerikaanse economie. Historisch gezien heeft de economie, wanneer de rente zo snel en zo hoog is gestegen om de inflatie terug te brengen naar de 2%-doelstelling van de Fed, de neiging in een recessie te belanden.

Tot op de dag van vandaag hebben de Fed-functionarissen dit feit impliciet toegegeven door een stijging van de werkloosheid te voorspellen hetgeen duidt op een recessie. Met deze nieuwe voorspellingen illustreerde de Fed echter haar groeiende vertrouwen dat het deze keer anders zal zijn.

Hoe verder?

Wij maken ons meer zorgen over de houdbaarheid op korte termijn van de recente reële bbp-groei van 2%. Hoewel een zachte landing zeker mogelijk is, denken wij dat de kans op een recessie zeker niet is uit te sluiten. Het verkrappende monetaire beleid zal gedurende een langere periode van kracht blijven wat de economische activiteit in de loop van de tijd zal vertragen.

De positieve economische effecten van de pandemie, waaronder de hoge spaartegoeden van huishoudens, zijn uitgeput. De kredietvoorwaarden zijn krap en de financieringskosten zijn hoger geworden. De economische gevolgen hiervan zullen naar verwachting in de loop van de tijd toenemen, naarmate meer schulden tegen de nieuwe en hogere tarieven worden doorgerold.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen