Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Producenten van zonnepanelen maken moeilijke tijden door

De wereldwijde vraag naar zonne-energie zal dit jaar fors toenemen. Toch maakt de gemiddelde zonne-energieproducent moeilijke tijden door. Overcapaciteit en hoge voorraden spelen de sector onder meer parten, schrijft Peter Vonk van Rabobank.

"Eerder schreven we over de problemen waar de windsector mee geconfronteerd wordt. Ook producenten van zonne-energie maken moeilijke tijden door. Zuinige omzetvoorspellingen voor de Amerikaanse markt maken dat sommige aandelen binnen de sector onder druk staan, zoals bleek uit recente cijfers van Enphase en SolarEdge Technologies.

De gedaalde gasprijzen hebben zonne-energie een duurder alternatief gemaakt op de korte termijn. Dat komt ook door de hogere kosten voor leningen om zonne-energieprojecten op te zetten. Daarnaast heeft veranderende regelgeving voor een tijdelijke rem op de afzet gezorgd.

In april is het zogenaamde NEM 3.0 systeem in California gelanceerd, waarbij de opbrengsten van het terugleveren aan het energienet aanzienlijk lager zullen worden voor de consument. Voor sommigen neemt hierdoor de prikkel om panelen te plaatsen af. Op de lange termijn kan dit zorgen voor een verschuiving in vraag naar eigen opslag. Zo’n verandering duurt altijd even om door te werken, maar heeft op korte termijn wel een remmende werking op de vraag.

 

Concurrentie heeft geleid tot overcapaciteit

Ook op het vlak van concurrentie zien we het nodige veranderen. De toegenomen concurrentie heeft geleid tot overcapaciteit. Uit cijfers van Bloomberg blijkt dat de productiecapaciteit dit jaar twee keer zo hoog ligt als de vraag.

"De productiecapaciteit ligt dit jaar twee keer zo hoog als de vraag"

Die overcapaciteit door met name significante productie in China is op korte tijd niet zomaar weg. Dat drukt de marges van producenten en heeft de aandelen onder druk gezet, met als gevolg lagere waarderingen. Consolidaties in de industrie zijn niet uit te sluiten.

Met de vraag zit het goed

De vooruitzichten voor zonne-energie zijn voor de langere termijn goed. Wereldwijde zonne-installaties zullen dit jaar met 56% toenemen, is de verwachting. Voor de duurzame transitie is zonne-energie essentieel. We zien dan ook veel ruimte voor toenemende vraag in de komende jaren. Daarnaast zijn de kosten voor zonnepanelen fors gedaald door toegenomen concurrentie.

"Voor de duurzame transitie is zonne-energie essentieel"

De consument in Europa heeft met de grote uitschieters in de energieprijzen in 2022 geleerd om het energierisico af te dekken waar dat kan. Een van de middelen is de overstap op zonnepanelen. Die wordt daarom ook steeds vaker gemaakt. Daarbij bieden grote investeringspakketten van overheden, zoals de Inflation Reduction Act van de Amerikaanse president Biden, de energiebedrijven langjarige steun met subsidies. Dit kan positief uitpakken voor het bedrijfsresultaat van onder andere zonne-energieproducenten. Er zit ook Europese wetgeving aan te komen om lidstaten sneller over de brug te laten komen met vergunningen.

Allemaal redenen waarom het aan de vraagkant wel goed zit. Dit gecombineerd met het feit dat de aandelenwaarderingen flink gedaald zijn, en op voorwaarde dat de hype van beleggen in aandelen gericht op kunstmatige intelligentie wat tempert, zal beleggers mogelijk kunnen aanzetten tot instappen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie