Column

Quants zijn ook maar mensen

Steeds meer aandelenportefeuilles worden samengesteld op basis van kwantitatieve modellen. Dat wil niet zeggen dat daarmee de menselijke factor is uitgespeeld. "De wereld van kwantitatief beleggen wordt geprezen om zijn systematische aanpak, maar die is gebaseerd op menselijke beslissingen."

Kwantitatieve beleggingsmodellen worden vaak beschreven als robotachtig en machinaal. De indruk bestaat dat al het werk wordt gedaan door een AI-gedreven computer en dat er geen mensenhand aan te pas komt.

Volgens Justin Carbonneau van Validea Capital is dat echter slechts de halve waarheid. Achter elk quantitative investing model steekt uiteindelijk een vrouw of man die bepaalt wat belangrijk voor het model is en wat niet.

In de Validea Guru Investor Blog bespreekt Carbonneau enkele van de belangrijkste menselijke keuzes:

  • Ten eerste kiest niet elke quant (de mens achter het computermodel) voor hetzelfde uitgangspunt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de een hele andere randvoorwaarden hanteert voor wat een value- of groeiaandeel is dan de ander. Dat soort verschillen kan veel uitmaken voor de uiteindelijke selectie
  • Niet alle quants maken gebruik van dezelfde data. De een gebruikt zelf samengestelde cijfers, de ander maakt gebruik van data van Bloomberg of S&P
  • Sommige modelbouwers beperken zich tot largecaps, terwijl anderen juist kiezen voor small- of midcaps
  • Er zijn quant’s die zich beperken tot bijvoorbeeld 20 aandelen, terwijl anderen een zo breed mogelijk samengestelde portefeuille willen hebben
  • Ten slotte kiezen sommige quants voor een mandje waarin alle aandelen gelijk vertegenwoordigd zijn (equal weight). Andere quants hebben niks tegen een paar zwaar- en lichtgewichten.

Hier vindt u een vertaling van de hele blog:

De menselijke factor

“In een gesprek dat ik onlangs zag tussen Jack Forehand en Matt Zeigler over factorbeleggen, kwam er een belangrijk inzicht naar voren: hoewel kwantitatieve beleggingsmodellen worden geprezen om hun systematische en mechanische aard, is het belangrijk om te erkennen dat ze door mensenhand gemaakt zijn.

Elk proces dat wordt doorlopen bij het maken van modellen omvat een reeks menselijke beslissingen die de uiteindelijk strategie bepalen.

1. Methodologie

Ten eerste komen kwantitatieve beleggingsmodellen vaak voort uit methodologieën die zijn vastgelegd in boeken of wetenschappelijke papers. Bij Validea baseren wij bijvoorbeeld het merendeel van onze strategieën op methodes van grote bekende beleggers en andere bewezen strategieën die zijn beschreven in publicaties.

Maar de interpretatie van deze methodologieën kan sterk variëren. Zelfs een eenvoudig begrip als value kan op verschillende manieren worden gemeten. Dus zelfs helemaal aan het begin van het bouwen van een model spelen menselijke keuzes een belangrijke rol.

2. Dataset

Het selecteren van de juiste dataset kan ook veel verschil maken. Terwijl Validea een specifieke gegevensbron gebruikt, kunnen andere kwantitatieve managers de voorkeur geven aan Bloomberg, S&P Compustat of andere dataleveranciers.

Bij deze schijnbaar technische keuze is het menselijk oordelingsvermogen van groot belang. Gegevens kunnen qua nauwkeurigheid, dekking en relevantie nogal uiteenlopen.

Beslissingen over gegevensbronnen hebben daarom een directe invloed op de robuustheid en betrouwbaarheid van een kwantitatieve strategie. Bij Validea hebben wij veel tijd en moeite besteed aan de kwaliteitscontrole van gegevens. Deze controles zijn in de loop der tijd en door mensen ontwikkeld en worden dag in dag uit op een geautomatiseerde manier uitgevoerd.

3. Beleggingsuniversum

Het zijn ook mensen die beslissen welke aandelen worden opgenomen in het beleggingsuniversum en welke niet. De kwantitatieve professional moet bijvoorbeeld bepalen of de focus uitgaat naar grote, middelgrote of kleine aandelen.

Deze keuze heeft uiteraard invloed op de risicoblootstelling, het potentiële rendement en de algehele prestatie van de strategie. Bij Validea bestaat ons universum uit ongeveer 3000 namen. De omvang van aandelen en hun liquiditeit zijn belangrijke factoren bij het bepalen van dat universum.

Als we een actieve vermogensbeheerder zouden zijn met 5 miljard dollar, zou ons universum waarschijnlijk anders en kleiner zijn.

4. Omvang

De grootte van de portefeuille is niet alleen een technische kwestie. Bij sommige kwantitatieve strategieën wordt een grote mand met aandelen gekocht, terwijl anderen (zoals in onze modellen) kiezen voor een meer geconcentreerde aanpak.

De quant moet beslissen of hij/zij kiest voor een brede spreiding of dat er wordt geconcentreerd op een select aantal aandelen, rekening houdend met factoren zoals risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen.

5. Gewicht

Tenslotte is het bepalen van het maximale en minimale gewicht van individuele aandelen een belangrijke beslissing. De keuze kan variëren van wegingen op basis van marktkapitalisatie (de portefeuille bevat zwaar- en lichtgewichten) tot equal weight (iedereen gelijk) of gewichten die worden bepaald op basis van bepaalde fundamentele informatie.

Deze beslissing definieert hoe de portefeuille is blootgesteld aan verschillende factoren, sectoren en risiconiveaus. Deze beslissing moet dus aan het begin worden genomen.

Natuurlijk kun je als quant de optimale weging testen, maar bij dat testproces komt ook weer een menselijk oordeel kijken. Als je je portefeuille bijvoorbeeld weegt op basis van marktkapitalisatie, dan neigt de portefeuille waarschijnlijk naar dure aandelen, terwijl een gelijkgewogen portefeuille deze vertekening in de portefeuille vermijdt.

Conclusie

De wereld van kwantitatief beleggen wordt geprezen om zijn systematische aanpak, maar die is gebaseerd op menselijke beslissingen.

Van het interpreteren van methodes en het selecteren van datasets tot het beheren van risico's. De menselijke kwantitatieve professional heeft invloed bij elke stap die wordt gezet tijdens het beleggingsproces.

Hoewel er bij kwantitatieve modelportefeuilles minder menselijke beslissingen worden genomen dan bij discretionaire portefeuilles, zijn ze daarom zeker niet vrij van menselijke invloed.

De volgende keer dat u iets hoort over kwantitatieve strategieën, kunt u daarom beter eerst vragen naar de kwalitatieve kant ervan. Wie heeft het model gebouwd? Welke beslissingen zijn er genomen tijdens het modelbouwproces?

Op die manier kunt u zich ervan verzekeren dat degenen die de strategie heeft ontwikkeld ook degene is die u op de lange termijn uw vermogen wil toevertrouwen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen