Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Vermogensbeheerders stellen rendementsverwachtingen naar boven bij

Uit het laatste Expected Returns-rapport van Alpha Research blijkt dat vermogensbeheerders in het eerste kwartaal van dit jaar positiever zijn geworden over de langetermijnvooruitzichten van zowel aandelen als vastrentende waarden.

Alpha Research bepaalt het verwachte rendement aan de hand van de consensus van de verwachtingen van meer dan 40 vermogensbeheerders wereldwijd met een gezamenlijk beheerd vermogen van 28.935 miljard US dollar.

In de afgelopen jaren was er een neerwaartse trend in de langetermijnverwachtingen van vermogensbeheerders voor beleggingsrendementen. Sinds het begin van 2022 is er echter een kentering zichtbaar en zijn verwachtingen naar boven bijgesteld. Deze kentering ligt in lijn met het oplopen van de rente. In het eerste kwartaal van dit jaar is de rente echter gestagneerd, maar zijn de verwachte beleggingsrendementen verder opgelopen.

Beste kansen in opkomende markten

Voor wereldwijde aandelen bedraagt het verwachte rendement voor de komende 10 jaar gemiddeld 6,8% per jaar. Dit is een stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022 van 0,3%. Binnen aandelen zijn de verwachtingen het hoogste gespannen voor opkomende markten, waarvoor het verwachte rendement 8,6% op jaarbasis bedraagt. Voor Japan wordt met 5,9% het laagste rendement verwacht.

"Voor wereldwijde aandelen bedraagt het verwachte rendement voor de komende 10 jaar gemiddeld 6,8% per jaar"

Binnen vastrentende waarden wordt voor wereldwijde overheidsobligaties een rendement verwacht van 2,8% op jaarbasis en ligt het verwachte rendement voor meer risicovolle hoogrenderende obligaties op gemiddeld 5,2%. Net als binnen aandelen, liggen de verwachte rendementen in opkomende markten het hoogste. Voor in US-dollars gedenomineerde overheidsobligaties bedraagt het verwachte rendement 6,5%.

Bij alternatives lopen de verwachtingen behoorlijk ver uit elkaar. Ondanks dat het verwachte rendement voor private equity dit kwartaal 0,20% naar beneden is bijgesteld, blijven de verwachtingen hier het hoogst gespannen met een verwacht rendement van 9,4% op jaarbasis.

Lagere dollar drukt eurorendement

Er moet nog een aanpassing voor de valuta-effecten worden gemaakt, omdat de verwachte rendementen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars. In euro komen de rendementen op basis van de euro dollar forwards 0,6% lager uit, waarmee de verwachte opbrengst van aandelen wereldwijd in euro's voor de komende 10 jaar 6,2% bedraagt.

De verwachte risicopremie voor Amerikaanse aandelen bedraagt gemiddeld 3,4%, voor Europese aandelen bedraagt de risicopremie 5%. Voor alle regio’s zijn de risicopremies de afgelopen 12 maanden afgenomen.

Naast de consensus verwachte rendementen berekent Alpha Research een verwacht rendement voor aandelen aan de hand van vier bouwstenen: reële winstgroei, dividendopbrengst, inflatie en waardering.

Voor wereldwijde aandelen is het opvallend dat de positieve bijstellingen in het afgelopen kwartaal het gevolg zijn van een hogere waarderingscomponent, terwijl de overige componenten juist iets lager worden ingeschat.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie