Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Dollarzwakte vormt rem op aandelenportefeuille

Senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank verklaart de daling van de dollar en duidt de implicaties die dat heeft voor beleggers. Schmahl gelooft overigens niet dat de hegemonie van de dollar binnen afzienbare tijd voorbij is.

"Waar de dollar zes maanden geleden bijna 5% meer waard was dan de euro, staat de euro nu ongeveer 10% hoger. We dekken koersschommelingen van de dollar af in onze obligatieportefeuilles, maar niet voor aandelen. Hierdoor is de waarde van onze aandelenportefeuilles (die immers in euro’s wordt weergegeven) de laatste tijd minder snel gestegen dan de beurskoersen doen vermoeden.

De zwakte van de dollar is niet alleen zichtbaar tegenover de euro. De afgelopen zes maanden is de Amerikaanse munt versus de meeste belangrijke valuta gedaald. Gemiddeld is de daling 11% en tegen de euro is het zelfs 14%.

De directe verklaring voor de dollardaling lijkt de omslag in de rente te zijn. In de VS worden nog beperkte renteverhogingen verwacht van de centrale bank (de Fed), terwijl de kans op renteverhogingen elders hoger wordt ingeschat. De hogere rente in de VS was wat de dollar vorig jaar lange tijd sterker maakte. Bovendien staat de groeiverwachting voor de VS onder druk, wat de dollar ook minder aantrekkelijk maakt.

Onaantastbare rol

Bij een daling van de dollar wordt al gauw de wereldpolitiek betrokken. Menig wereldleider – dictators voorop – wil de afhankelijkheid van de wereldeconomie van de Amerikaanse munt verkleinen en probeert in andere munt te betalen.

Ondanks decennia van pogingen daartoe is de wereld daar nog niet in geslaagd. Nog altijd geschiedt het overgrote deel van de transacties in de dollar en die hegemonie is moeilijk te doorbreken. Zo is de rol van de Chinese yuan nog steeds minder groot dan die van het Britse pond. Het zal veel hervorming en een grote draai in marktsentiment vergen voordat de renminbi de nieuwe standaard is.

"De hegenomie van de dollar is moeilijk te doorbreken"

Sterk bij onrust of sterkere economie

Dat de dollar de rol als wereldhandelsvaluta blijft behouden, wil niet zeggen dat de munt sterk zal blijven. Historisch is een omgeving waarbij de risicobereidheid toeneemt en opkomende markten aantrekkelijk zijn, geen goed klimaat voor de dollar. Dat kan worden doorbroken als ofwel de onrust in de financiële markten toeneemt ofwel de Amerikaanse economie het sterkste groeit.

We verwachten dat het laatste voorlopig niet gaat gebeuren: het risico van een recessie in de VS is immers groot door de hoge rente en de toenemende terughoudendheid bij banken om geld uit te lenen. Toenemende onrust valt daarentegen niet uit te sluiten en ook dat kan, paradoxaal, tot een herstel van de dollar leiden.

Kansen en bedreigingen

De consequentie van zwakkere dollar is dat het voor bedrijven buiten de VS moeilijker wordt om met de VS te concurreren en dat er druk op marges ontstaat. Kansen ontstaan in opkomende markten die erg onder de sterke dollar hadden te lijden, omdat hun valuta’s in vrij hoge mate zijn gecorreleerd met de dollar.

Voor beleggers in obligaties, die immers op kasstromen zijn gericht, is het noodzakelijk schommelingen in de dollarkoers af te dekken door middel van een valutahedge. Beleggers in aandelen hebben dollarschommelingen te accepteren als onderdeel van de koersontwikkeling van de portefeuille.

In een neergang, zoals vorig jaar, dempte de sterke dollar het verlies. Nu aandelenkoersen stijgen, vormt de zwakkere dollar juist een remmende factor."

Erik Schmahl
Erik Schmahl van Rabobank Investment OfficeGastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen