Column

Het is nog even wachten op Goudlokje

Ondanks desinflatie, de heropening van China en een scherpe daling van de gasprijzen in Europa is een recessie onafwendbaar, aldus hoofdeconoom Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price. "De monetaire verkrapping door de centrale banken zal de economie mogelijk hard laten landen."

Beleggers kunnen zich makkelijk laten verleiden door het sprookje van een Goudlokje-economie met zowel een stagnerende inflatie als een stabiele economische groei, maar Nicolaj Schmidt van T. Rowe Price behoort niet tot degenen die daar nu in geloven.

"De aandelenmarkten kunnen op korte termijn goed blijven presteren, maar op langere termijn wijzen mijn modellen erop dat er een groeivertraging in het verschiet ligt. De enorme monetaire schok die centrale banken op de wereldeconomie teweegbrengen, mag niet worden onderschat."

"De enorme monetaire schok die centrale banken op de wereldeconomie teweegbrengen, mag niet worden onderschat"

Schmidt verwacht dat de ECB en de Fed dit jaar de rente zullen blijven verhogen tot het niveau van voor de wereldwijde financiële crisis. "Toen was China aan het integreren in de wereldeconomie, wat een belangrijk vraageffect had voor de andere ontwikkelende economieën in de regio. Dit staat in scherp contrast met het hier en nu, waarin het monetair beleid zeer strak is. De realiteit van vandaag is dat de centrale banken een dusdanige kwantitatieve verstrakking doorvoeren dat de liquiditeit die het herstel van de aandelenmarkten ondersteunde, binnenkort zal opdrogen."

Harde landing dreigt

Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven. Centrale banken hebben volgens Schmidt namelijk de neiging om eerder te veel dan te weinig te verkrappen. Dat de hoge werkgelegenheid tot nu toe bestand is gebleken tegen de hoge inflatie bezorgt beleidsmakers overal ter wereld hoofdbrekens.

Centrale banken kunnen ofwel de rente blijven verhogen en in een recessie terechtkomen die zeker voor de broodnodige ademruimte op de arbeidsmarkt zal zorgen, of ze halen hun voet van het rentepedaal voordat de hoge inflatie definitief is overwonnen.

"Deze laatste strategie vergroot de kans om een recessie te vermijden, maar als de werkgelegenheid niet wordt teruggebracht, dreigt het inflatiemonster terug te keren. Dat geeft de centrale banken een stimulans om door te gaan met verkrappen, en misschien wel te veel, waardoor de economie een harde landing zal maken."

Enfin, zeg niet dat u niet bent gewaarschuwd.

Nicolaj Schmidt
Nicolaj Schmidt van T. Rowe price


De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie