Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Markt nog te positief over aandelen en high yield

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen presenteert zijn nieuwste outlook. Over aandelen en high yield blijft hij na een diepgaande analyse negatief. "We denken dat winsten verder onder druk komen te staan."

"Het cijferseizoen, waarbij bedrijven hun resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar rapporteren, zit er grotendeels op. De resultaten zijn in Europa een stuk beter dan in de VS. Omzet- en winstgroei zijn in Europa hoger en de winsten kunnen de omzetten ook beter bijhouden, wat duidt op minder margedruk. In Europa stegen de omzetten met 9,6% en de winsten met 8,1% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. In de VS stegen de omzetten met 5,6% maar daalden de winsten met 2,9%. Exclusief de sterke winstgroei in de energiesector daalden de winsten zelfs met 6,7%.

Tijdens het cijferseizoen werden verwachtingen in de VS niet naar boven bijgesteld, wat vaak wel het geval is. Dat komt doordat bedrijven de verwachtingen nauwelijks wisten te overtreffen. In Europa waren omzetten min of meer conform verwachting, terwijl winsten fors meevielen. De meevallende winsten waren wel te danken aan een bescheiden groep bedrijven. Het aantal bedrijven dat beter dan verwachte winsten rapporteerde was in Europa net als in de VS relatief laag. Dat werpt enigszins een schaduw over de positieve Europese resultaten.

Bovendien nam de winstgroei in Europa sterk af. In het derde kwartaal stegen de winsten nog met 24%. De relatief sterke cijfers in Europa zijn dus voor een groot deel te danken aan eerdere kwartalen. Door die hoge historische winstgroei worden winstverwachtingen in Europa ook niet naar beneden bijgesteld. In de VS is dat wel het geval.

Joost van Leenders
Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen

Lichte voorkeur voor Europese aandelen

Al met al maken de winstcijfers Europese aandelen iets aantrekkelijker dan Amerikaanse. De winstgroei is sterker in Europa en de verwachte winsten blijven beter op peil. Bovendien is de waardering van Europese aandelen een stuk lager dan van Amerikaanse. De voorwaartse koers-winstverhouding is in Europa 13,3 en in de VS 18,7. Nou zijn Europese aandelen altijd goedkoper dan Amerikaanse, maar de discount op Europese aandelen ten opzichte van de VS is zelden zo groot geweest als nu het geval is.

"De discount op Europese aandelen ten opzichte van de VS is zelden zo groot geweest als nu"

Relatief hebben we een lichte voorkeur voor Europese aandelen. Licht, omdat we vraagtekens plaatsen bij de houdbaarheid van de relatief sterke winstcijfers in Europa. In ons beleggingsbeleid zijn hebben we onze onderweging in aandelen gehandhaafd. Gezien ons lichte regionale voorkeur voor Europa is de onderweging daar kleiner dan in de VS. We denken dat winsten verder onder druk komen te staan en dat waarderingen te lijden kunnen hebben onder verder verkrappend monetair beleid. Bovendien vinden we dat aandelenmarkten in het algemeen en Europa in het bijzonder teveel vooruit zijn gelopen op een beter economisch en monetair klimaat.

Aandelen uit opkomende markten zijn ook laag gewaardeerd. Winsten lijken uit te bodemen, hoewel de winstontwikkeling in Korea en Taiwan nog zwak is. Maar we vinden de economische vooruitzichten te onzeker voor een overweging. Tekenend is dat aandelen uit opkomende markten recent zijn achtergebleven bij de VS of Europa, ondanks de heropening in China.

Beleggingsbeleid ongewijzigd

We hebben ons beleggingsbeleid niet gewijzigd. We zijn onderwogen aandelen en hebben een negatieve visie op high yield bedrijfsobligaties. Het is op de markten voor bedrijfsobligaties vrij rustig. Het aangeboden nieuwe papier wordt vrij gemakkelijk door de markt opgenomen. Risico-opslagen zijn dan ook laag. In de VS en voor Europese high yield obligaties liggen ze rond het vijfjaars gemiddelde, voor Europese investment grade obligaties iets daarboven.

Rentes lijken aantrekkelijk vanuit historisch perspectief, maar dat komt dus vooral door de opgelopen rente op staatsobligaties. We vinden de risico-opslagen te laag voor het economische klimaat. Maart is vaak een drukkere maand wat betreft de uitgifte van nieuwe obligaties en als dan ook de ECB haar portefeuille bedrijfsobligaties gaat afbouwen, dan kan dat de rust op de markt verstoren.

"We vinden de risico-opslagen te laag voor het economische klimaat"

Wanbetalingen zijn laag, maar die lopen vaak op als banken hun kredietvoorwaarden strenger maken, zoals nu het geval is. Vooral high yield obligaties zijn kwetsbaar in het klimaat van monetaire verkrapping."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen