Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Energiebelegging: fossiel of toch duurzaam?

Ja, fossiele energie-aandelen hebben het vorig jaar fantastisch gedaan. Desondanks verwacht senior portfoliomanager Siegfried Kok van OBAM dat de duurzame energiesector het stokje zal overnemen. "De redenen waarom duurzame energie-aandelen het niet goed deden, beginnen allemaal ten positieve te draaien."

Het blijft een populaire discussie. Wel of niet beleggen in fossiele energie. Veel pensioenfondsen en institutionele partijen in Nederland beleggen niet meer in deze aandelen vanuit duurzaamheidsprincipes.

Naast de ethische discussie speelt nu ook de belangrijke fundamentele discussie. Deze hoefde jarenlang niet te worden gevoerd, want de sector bleef namelijk gedurende een lange periode achter bij het marktgemiddelde. Tot 2 jaar geleden, want over de periode 2021-2022 hebben beleggers in energie-aandelen wereldwijd een rendement van zo’n 110% gemaakt.

Ter illustratie de algemene wereldindex (MSCI AC World) behaalde in deze periode slechts 10% rendement en het rendement van de duurzame energie index (MSCI World Alternative energy index) was zelfs negatief.

Waarom zien we de energietransitie niet terug op de beurs? Sterker nog, het lijkt wel het omgekeerde effect! Oliebedrijven lijken zelf weinig fiducie te hebben in een businessmodel volledig gericht op fossiele energie. Afgelopen gelopen week kondigde Chevron nog een inkoop van haar eigen aandelenprogramma aan van 75 miljard dollar. Het bedrijf zag blijkbaar geen aantrekkelijk langetermijnrendement op extra investeringen.

"Oliebedrijven lijken zelf weinig fiducie te hebben in een businessmodel volledig gericht op fossiele energie"

Waarom presteerde de fossiele energiesector recent zo goed?

De olieprijs is de afgelopen 2 jaar gestegen van zo’n 50 dollar naar 80 dollar, met zelfs een piek van 120 dollar. Deze stijging kan de komende tijd best nog even aanhouden, aangezien er in de sector weinig is geïnvesteerd, waardoor het toekomstige aanbod zal afnemen.

Een andere reden is schuilgedrag van beleggers. De oliebedrijven maakten afgelopen jaar hoge winsten (Shell liet zelfs een recordwinst zien). Daarnaast worden de aandelen door beleggers gekwalificeerd als waarde-aandelen waarop de sterk stijgende kapitaalmarktrente minder impact heeft.

Tot slot komen de grote geldstromen nog steeds vanuit de VS, waar men, vanuit duurzaamheidsprincipes, minder problemen heeft om te beleggen in fossiele energie. In Europa spelen deze duurzaamheidsprincipes een belangrijkere rol bij de overweging om juist niet te beleggen in fossiele energie. Al moet worden gezegd dat sommige Europese beleggers deze principes vorig jaar hebben laten varen, aangezien het teveel rendement kostte.

Waarom presteerden duurzame energie-aandelen niet goed?

Zijn we door de oorlog in Oekraïne niet massaal zonnepanelen op ons dak gaan zetten, elektrisch gaan rijden, en hebben we warmtepompen en windmolens neergezet? Bedrijven die hier exposure naar hebben zouden hun orders moeten zien aantrekken en fors hogere winstgroei boeken waardoor aandelenkoersen de lucht in zouden moeten gaan. Toch?

Helaas, alleen het eerste gebeurde eigenlijk. Veel bedrijven hadden nog last van problemen in de bevoorradingsketen met tekorten aan componenten waardoor projecten werden uitgesteld. Ook hadden ze met hoge kosten te maken die niet meteen konden worden doorgeprijsd.

Tenslotte hadden de aandelen last van de sterk stijgende kapitaalmarktrente die een grote impact hebben op deze groeiaandelen. Bij groeiaandelen liggen de kasstromen voornamelijk in de toekomst. Deze zijn met een sterk stijgende rente kwetsbaarder als je die verdisconteerd naar het heden.

"Duurzame energie-aandelen hadden last van de sterk stijgende kapitaalmarktrente die een grote impact hebben op deze groeiaandelen"

Waarom gaan duurzame energie aandelen nu wel goed presteren?

De redenen waarom duurzame energie-aandelen het niet goed deden, beginnen allemaal ten positieve te draaien. Ten eerste beginnen de problemen in de bevoorradingsketen op te lossen nu China het zero-covid beleid heeft losgelaten. De tekorten aan componenten beginnen af te nemen.

Verder hebben we grootste rentestijgingen van centrale banken waarschijnlijk achter de rug, waardoor dit minder een negatieve factor is.

Tenslotte treedt in de VS de Inflation Reduction Act in werking. Deze wet zal voor een lange periode steun geven aan bedrijven met exposure naar duurzame energiebronnen. Ook Europa komt met een vergelijkbare wet die met name tot doel heeft het vergunningentraject van duurzame energieprojecten te versnellen.

Versnelling energietransitie

Het zijn allemaal drijvende krachten die de energietransitie zullen gaan versnellen. Wel blijft het ook in de duurzame energiesector altijd de kunst van het kiezen, want niet alle nieuwe bedrijfsmodellen zullen succesvol zijn. Het blijft van belang dat bedrijven ook zonder subsidies winstgevend en competitief kunnen zijn.

"Wel blijft het ook in de duurzame energiesector altijd de kunst van het kiezen"

Uiteindelijk zal de fundamentele discussie over fossiele energie-aandelen langzaamaan weer verdwijnen aangezien duurzame energie een steeds groter deel van de energiemix wereldwijd gaat worden ten koste van fossiele energie dat een krimpende markt zal blijven."

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Siegried Kok van Obam

Siegfried Kok is al 24 jaar actief als belegger, o.a. bij Kempen, ABN Amro Asset Management en BNP Paribas Asset Management. Als Senior Portfolio Manager is hij ruim 10 jaar medeverantwoordelijk voor het bekende OBAM-fonds, waarvan OBAM Investment Management sinds 2,5 jaar de nieuwe Nederlandse beheerder is. OBAM is één van de oudste beleggingsfondsen van Europa, dat wereldwijd belegt in aandelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijven.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie