Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De belangrijkste risico's van 2023

Ralph Wessels verwacht dat ook 2023 een uitdagend jaar zal worden voor beleggers. Daarom houdt hij in afwachting van betere tijden cash aan en is hij nu nog terughoudend met het nemen van portefeuillerisico's. Maar welke risico’s vreest de hoofd beleggingsstrateeg van ABN AMRO het meest?

Het is onze verwachting dat in 2023 de focus van beleggers verschuift van inflatie, naar recessie, naar voorzichtig herstel. Hierdoor zal de start waarschijnlijk nog lastig zijn, maar verwachten wij voor het hele jaar wel betere rendementen te zien dan dit jaar.

Vanwege verwachte recessies in de eurozone en de VS, gecombineerd met een winstrecessie in de eerste jaarhelft, blijft ABN AMRO terughoudend op aandelen en neutraal op obligaties. Binnen aandelen zijn we defensief gepositioneerd en binnen de obligatieportefeuille hebben we een voorkeur voor staatsobligaties. Daarnaast houden we cash aan om dat gedurende het jaar in te zetten als zich opnieuw kansen voordoen.

Ralph Wessels
Ralph Wessels van ABN AMRO

Risico 1: De recessie komt later

Wat zijn echter de grootste risico’s voor beleggers op dit scenario? Ik bespreek de drie belangrijkste. Het eerste risico ligt in het feit dat een recessie langer op zich kan laten wachten. Zo heeft ABN AMRO zijn recessieverwachting voor zowel de eurozone als de VS al iets uitgesteld.

Nu lijkt de economie van de eurozone op dit moment echt wel te krimpen, maar de Amerikaanse economie doet het nog steeds verrassend goed en is veel belangrijker voor de beurs.

Mocht de dip in de economie pas in de tweede jaarhelft komen, waar wij hem tot en met de zomer verwachten, dan kan precies het tegenovergestelde gebeuren. Een sterke start op de beurs met verzwakking gedurende het jaar.

Risico 2: Centrale banken verkrappen teveel

Een ander risico is de opstelling van de centrale banken. Als zij teveel verkrappen om inflatie te beteugelen, dan bestaat het risico dat zij de economie extra pijn doen. Dan wordt de recessie zwaarder dan de milde waar wij nu nog van uitgaan.

ABN AMRO verwacht de piek in de beleidsrente van de Fed op 5,0% en van de ECB op 2,75%. Beide zullen in het eerste kwartaal worden bereikt. De markt zit qua niveau voor de Fed op hetzelfde pad, maar voor de ECB hoger, terwijl het moment van de piek iets later en meer in de zomer wordt verwacht. De toon van de Fed en ECB blijft echter scherp, waarbij zij naast hogere rentes ook hun balansen verder willen afbouwen.

Risico3: Het gevaar van een liquiditeitscrisis

Het laatste risico, die van financiële instabiliteit, hangt enigszins samen met het vorige risico. Door onder andere het verkrappende beleid van centrale banken, maar door ook gedaalde koersen en een lagere geldhoeveelheid, zijn financiële condities dit jaar sterk verkrapt. Als dit doorzet kan dit leiden tot financiële instabiliteit, doordat de liquiditeit opdroogt. We zien dit al in bepaalde delen van de obligatiemarkt.

Een liquiditeitscrisis, zoals die ook tijdens de bankencrisis en coronacrisis is voorgekomen, is het ergste wat financiële markten kan overkomen. Gelukkig, zijn centrale banken hier dit jaar waakzamer op geworden en houden ze een vinger aan de pols.

Nieuwe kansen

Kortom, ook 2023 wordt een uitdagend jaar voor beleggers waarbij wel betere rendementen in het vooruitschiet liggen. Dit komt mede doordat het niet de verwachting is dat obligaties opnieuw zo’n slecht jaar zullen hebben en er met economisch herstel zich weer kansen zullen voordoen. Er zijn echter ook risico’s om rekening mee te houden, waardoor dit scenario kan veranderen.

Ik wens u alvast een gelukkig 2023!


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie