Column

Groei illiquide beleggingen bij pensioenfondsen op kantelpunt

De ongekende rente- en liquiditeitsschok zullen volgens AXA IM een rem zetten op de forse groei van illiquide beleggingen in de portefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen. "Veel pensioenfondsen zitten al over het maximum." Geen probleem, want bepaalde obligatiesegmenten bieden nu een interessant alternatief.

De allocatie naar illiquide beleggingen in portefeuilles van Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen drie jaar met 50% toegenomen. Er werd vooral meer belegd in alternatives, zoals private equity en vastgoed, terwijl het aandeel dat in hypotheken en hedgefondsen belegd was relatief stabiel bleef.   

De allocatie naar illiquide beleggingen bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar op basis van de meest recente gegevens van De Nederlandsche Bank gemiddeld 24% tegen 16% in de vergelijkbare periode drie jaar eerder.    

Denominatoreffect

Het zogenomende denominatoreffect, waarbij de waarderingen van illiquide beleggingen relatief goed bleven liggen in vergelijking met liquide beleggingen zoals aandelen en obligaties, speelde dit jaar een belangrijke rol in de allocatieverschuiving, terwijl de groei vorig jaar vooral werd gedreven door zeer goede rendementen, zegt Martin Sanders, hoofd pensioenbeleggingen in Nederland bij AXA IM.   

Bij het huidige percentage lopen pensioenfondsen tegen de grenzen aan van hoeveel ze in illiquide beleggingen mogen zitten. Sanders: "Vaak hanteren pensioenfondsen een bandbreedte van 20% tot 25% voor illiquide beleggingen. Aangezien het om een gemiddeld percentage gaat, zullen heel wat pensioenfondsen hier al flink boven zitten."

Aantrekkelijke alternatieven

Chris Iggo, Chief Investment Officer van AXA IM Core, stelt dat illiquide beleggingen nu minder aantrekkelijk zijn, omdat pensioenfondsen inmiddels elders betere rendementen kunnen behalen.

"Pensioenfondsen kunnen inmiddels elders betere rendementen behalen"

Sanders zegt te verwachten dat pensioenfondsen vooral de allocatie naar private debt zullen proberen terug te schroeven. "Dat is een easy win voor ze. Er zal geen grote behoefte meer zijn om rendement te zoeken in private debt als er fatsoenlijke yields te behalen zijn in credits en hoogrentende obligaties."

Senior portfoliomanager Stéphane Boussidan noemt SSA-obligaties (supranationals, sub-sovereigns & agencies) ook aantrekkelijk. "Er is hier een aanzienlijk extra rendement te behalen in vergelijking met Nederlandse of Duitse staatsobligaties. Tegelijkertijd worden stappen gezet om de duurzame voetafdruk in de portefeuille te verbeteren. Twee argumenten die heel aantrekkelijk zijn voor Nederlandse pensioenfondsen."

Britse wake-up call

De Britse obligatiecrisis was een wake-up call voor Nederlandse pensioenfondsen. Volgens Sanders kwam dit als een volstrekte verrassing en leidde het bij klanten tot veel vragen.

Sanders: "In principe zijn Nederlandse pensioenfondsen net zo kwetsbaar als Britse. Ze hebben min of meer dezelfde liability-structuur en dekken hun verplichtingen af met obligaties en swaps. Maar het grote verschil is dat de Britse fondsen met een veel grotere hefboom werken dan de Nederlandse fondsen, en dat in een veel kleinere giltmarkt dan de bredere en diepere euromarkten."

Onzekere vooruitzichten

Iggo merkt te slotten op dat de outlook erg onzeker is. "Wij voorzien een recessie in zowel de eurozone als de VS, wat normaal gesproken de winstgevendheid raakt. Dit moet echter nog zichtbaar worden in de bedrijfsresultaten. Wel zijn de waarderingen al flink gedaald in reactie op de gestegen rentes."

"De relatieve rust kan de komende maanden zomaar weer omslaan"

De huidige lage volatiliteit stelt Iggo niet gerust. De relatieve rust kan de komende maanden zomaar weer omslaan. Hij wijst daarbij op de hogere rentes en druk op kasstromen van bedrijven. "Je hoeft maar over de schutting naar de cryptowereld te kijken om te zien dat volatiliteit heel snel omhoog kan schieten. In een monetaire verkrappingscyclus is dat iets wat vaak over het hoofd wordt gezien."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie