Column

De optimistische outlook van Aegon AM

Bij Aegon AM wordt tamelijk positief vooruitgekeken. De economie landt zacht, de inflatie daalt op middellange termijn naar 2,5%, waarderingen zijn gedaald. "Het is nu een goed moment om in de markt te stappen."

Inflatie daalt

Olaf van den Heuvel, hoofd multi-asset wereldwijd: "Inflatie is nu voor beleggers het belangrijkste onderwerp. Door technologische ontwikkelingen kon de laatste decennia steeds goedkoper worden geproduceerd. Dat leidde tot lagere prijzen. Toen kwam de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Beide hebben om verschillende redenen de inflatie aangejaagd. Desondanks geloof ik, net als de markt, dat we binnen 5 jaar teruggaan naar een inflatie van 2,5%. Dat zou een gezonde situatie zijn."

Hendrik Tuch, hoofd obligaties Nederland, is minder optimistisch, hoewel ook hij niet bang is dat de inflatie op hol slaat, zoals in de jaren zeventig gebeurde. "Maar het zal moeilijk zijn om op korte termijn de inflatie lager te krijgen. Kerninflatie blijft in 2023 sticky. Centrale banken zijn dus nog niet klaar. Ik ben bang dat de inflatie langer bij ons blijft dan markt verwacht. Ook in 2023 zal inflatie een belangrijk thema zijn."

Geopolitieke spanningen doen ertoe

Olaf van den Heuvel: “De energiecrisis tengevolge van de oorlog Oekraïne raakt  iedereen. Ook het zero-covidbeleid van China heeft grote consequenties. Dat heeft de wereldwijde productieketen verder ontregeld. Aan een Chinese inval van Taiwan moet ik niet denken. Dat zou een enorme klap betekenen voor de wereldeconomie,  dat vele jaren voor schade zorgt. Het zou de technologische ontwikkeling, die we nu doormaken, hevig verstoren."

Olaf van den Heuvel van Aegon AM

Hendrik Tuch: "Mocht China z'n covidbeleid versoepelen en de oorlog in Oekraïne eindigen, dan er is veel upside voor risky assets. Duidelijk is dat beleggers nu meer oog hebben voor geopolitieke spanningen dan voorafgaand aan de pandemie."

Beleggers willen klimaatverandering stoppen

Olaf van den Heuvel: "Dat is een belangrijk thema in onze beleggingsteams. We staan nu op een kruispunt. Klimaatverandering is met name een groot risico voor aandelen en alle beleggingen in de opkomende markten. Het is de reden waarom wij tal van fondsen hebben gelanceerd die meehelpen de klimaattransitie te versnellen."

Hendrik Tuch: Duidelijk is dat al onze klanten willen meehelpen om de opwarming van de aarde te stoppen."

Rentes stijgen verder

Hendrik Tuch: "Dit jaar hebben rentes niveaus bereikt die vorig jaar voor onmogelijk werden gehouden. Centrale banken hebben hun best gedaan betrouwbaar te zijn, ook al zijn ze wat laat gestart met verkrappen. De verwachting is dat de Fed de rente op 5% zet, waar die vervolgens een tijd blijft hangen. De ECB trekt de rente op naar 3%.

"Volgens mij is het te vroeg om aan renteverlagingen te denken"

Inmiddels zijn beleggers al bezig met het einde van de verkrapping. Dat vertelt de koersontwikkeling van langlopende obligaties. Volgens mij is het te vroeg om aan renteverlagingen te denken. Desondanks zijn we wel positiever geworden over de obligatiemarkt. Wel is de rentevolatiliteit flink toegenomen. Ook dat houdt nog een tijd aan."

Hendrik Tuch van Aegon AM

Olaf van den Heuvel: "Het is moeilijk voor te stellen dat we ooit weer negatieve rentes zullen zien, maar tech en demografie hebben een blijvend drukkend effect op inflatie, waardoor ik me goed kan voorstellen dat centrale banken weer moeten stimuleren."

Risico nemen wordt beloond

Olaf van den Heuvel: "Het is nu goed een moment om in de markt te stappen.  We gaan voor 2023 uit van een milde recessie in de EU en een lichte groei in de VS. Ofwel, een zachte landing. We verwachten voor de komende jaren een aandelenrendement van 8%, terwijl staatsobligaties weer een positief rendement zullen boeken. Risico nemen, gaat weer lonen, zo is onze verwachting."

"Risico nemen, gaat weer lonen"

Maar risico's zijn er ook

Hendrik Tuch: "Alles met vastgoed is risicovol. Prijzen gaan naar beneden, herfinanciering wordt steeds lastiger. Ook ben ik bezorgd over de enorme schulden die overheden de laatste jaren hebben opgebouwd. Dat was geen probleem toen de rentes negatief waren, maar nu de rentes zijn gestegen en centrale banken hun balansen afbouwen, is de situatie risicovoller.

Ik kan me ook voorstellen dat de discussie over stranded assets weer terugkeren. Wat doet dat bijvoorbeeld met obligaties van olierijke landen, die nu zo populair zijn?"


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie