Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De wereld schreeuwt om nieuwe infrastructuur

Volgens Thomas van der Meij van Van Lanschot Kempen bieden beursgenoteerde infrastructuurbedrijven investeerders een eenvoudige manier om te kunnen profiteren van een aantal megatrends, zoals de koolstofarme transitie, digitalisering en globalisering. Dit jaar staat infra op een plus van 15%.

"Na de lockdownperiodes van de afgelopen jaren heeft de consumptieve vraag zich in de afgelopen maanden sterk hersteld. Samen met nieuwe knelpunten in toeleveringsketens en de uitbraak van het dramatisch conflict in Oekraïne heeft dit bijgedragen aan een snelle stijging van de wereldwijde inflatie. Niet alleen is de inflatie hoger dan verwacht, ze houdt ook langer aan dan eerder werd voorzien. De macro-economische ontwikkelingen volgen inmiddels een vertrouwd pad: inflatiezorgen leiden tot renteverhogingen die op hun beurt recessie-angst oproepen.

Ondanks dat het monetair beleid momenteel verkrapt wordt, worden er meer fiscale programma’s vanuit overheden aangekondigd. Deze programma’s hebben onder meer de ambitie om energie onafhankelijkheid te verhogen en inflatie op de lange termijn te temperen. President Biden heeft niet alleen een afgeslankte vorm van Build Back Better erdoorheen geloodst, ook de recente Inflation Reduction Act komt bedrijven ten goede. Plannen zijn er echter niet alleen in de VS, denk ook aan de Europese Green Deal en Repower EU, en de ambitie van China om volledig carbonneutraal te zijn in 2060.

De infrastructuursector zal hierbij een cruciale rol vervullen. Infrastructuur biedt beleggers langetermijnkansen om te profiteren van de behoefte aan nieuwe en verbeterde infrastructuur over de hele wereld.

Thomas van der Meij
Thomas Thomas van der Meij van Van Lanschot Kempen

Brede sector

De sector is een stuk breder dan vaak wordt gedacht. Naast uitgaven om traditionele infrastructuurprojecten zoals (tol)wegen, vliegvelden en havens te verbeteren, wordt er fors geïnvesteerd in moderne eisen. Denk hierbij aan de overgang naar schone energie, met investering in wind- en zonneparken. Maar ook hoogspanningsnetwerken zijn cruciaal.

Daarnaast is er de ambitie om 5G beschikbaar te maken voor de gehele samenleving met de nodige communicatietorens en kabels.

Enorm groeipotentieel

De investeringen en het beschikbaar stellen van kapitaal van overheden alleen zullen niet voldoende zijn om al die toekomstige plannen te realiseren. Er zal ook (veel) bedrijfskapitaal nodig zijn. Beursgenoteerde infrastructuurbedrijven willen uiteraard graag bij de projecten betrokken worden, wat een breed scala aan kansen voor investeerders creëert.

Beursgenoteerde infrastructuurbedrijven bieden investeerders een lage drempel om te kunnen profiteren van dit groeipotentieel van een aantal megatrends die de wereld vormgeven, waaronder de koolstofarme transitie, digitalisering en globalisering. Gezien deze megatrends en de groeiende en vergrijzende wereldbevolking, wordt geschat dat zo'n 75% van de infrastructuur die tegen 2050 klaar zal zijn, vandaag niet bestaat.

"75% van de infrastructuur in 2050 bestaat vandaag nog niet"

Wel in het groen

Hoewel er momenteel veel gesproken wordt over infrastructuur en het een groeipad van meerdere decennia is, is het een vrij jonge beleggingscategorie waar veel beleggers niet direct aan denken. Wat opvalt, is dat deze sector dit jaar (peildatum: 29 augustus '22) op de beurs 15% hoger staat, terwijl de meeste andere beleggingscategorieën zijn gedaald (-5% voor de MSCI wereld index).

Wat is er dan veranderd? De kenmerken van de sector niet, want deze zijn hetzelfde gebleven. Wel signaleren we een duidelijke verschuiving in de voorkeuren van beleggers. Hoewel infrastructuur altijd al bescherming tegen inflatie heeft geboden, is dit aspect door de oplopende inflatie in de laatste paar kwartalen plotseling heel relevant geworden. Voorts heeft infrastructuur altijd een defensief profiel gehad, maar beleggers zoeken momenteel actiever naar manieren om hun portefeuille te beschermen."

Thomas van der Meij is fondsbeheerder en hoofd van het Kempen Listed Infrastructure-strategie. Hij lanceerde de strategie begin 2019. Het fonds biedt een liquide oplossing om wereldwijd in infrastructuur te beleggen. Van der Meij is zijn gehele professionele carierre werkzaam bij Van Lanschot Kempen, en heeft bijna 15 jaar ervaring in Real Assets.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie