Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Bearmarktrally of niet?

Inflatiezorgen en recessie-angst blijven het sentiment van beleggers domineren. Toch heeft de beurs na het dieptepunt in juni een forse rally laten zien. Is dit van tijdelijk aard of kan er nog meer worden verwacht? Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO, blijft defensief gepositioneerd en terughoudend op aandelen.

"De alsmaar hogere inflatie en de steeds duidelijkere recessiesignalen maken beleggers somber. In de juli-enquête onder professionele beleggers van Bank of America kwam naar voren dat de aandelenallocatie in de portefeuille het laagste niveau heeft bereikt sinds oktober 2008. Daarnaast zijn groeiverwachtingen voor de wereldeconomie het negatiefst sinds de start van de enquête.

Nu is duidelijk aan de macro-economische data te zien dat de groei vertraagd, terwijl de inflatie hoog blijft. ABN AMRO blijft, in lijn daarmee, ook zijn economische groeiverwachtingen naar beneden bijstellen, terwijl wij onze inflatieverwachtingen verhogen.

Hierbij gaan wij uit van een recessie in de Eurozone met negatieve groei op kwartaalbasis van het derde tot en met het eerste kwartaal volgend jaar (respectievelijk: -0,2%; -0,7% en -0,9%). Voor de VS voorzien wij nog geen recessie, maar de kansen daarop voor volgend jaar nemen toe. Tevens verwachten wij dat inflatie dit kwartaal piekt en daarna maar geleidelijk zal dalen.

Ralph Wessels

Ralph Wessels van ABN AMRO

Negatieve yieldcurve verdiept

Toch is niet alles negatief. Zo laat het recente banenrapport uit de VS zien dat een Amerikaanse recessie niet aanstaande is. Dat neemt niet weg dat door het sterke rapport, de gedachte dat de Fed het misschien iets rustiger aan zou doen van tafel kan. Als gevolg keerde de Amerikaanse 2-jaars- en 10-jaarsrentecurve dieper om. Echter, de 3-maands- en 10-jaarsrente zijn nog altijd niet omgedraaid, maar dat zal een kwestie van tijd zijn.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Cijfers vallen niet tegen

Daarnaast verloopt het cijferseizoen beter dan verwacht en zijn de bedrijfsvooruitzichten niet slecht. Hierbij plaats ik wel de opmerking dat exclusief de energiesector de winstgroei beduidend lager is voor de Stoxx 600 en zelfs negatief voor de S&P 500. Maar zelfs exclusief de energiesector zijn winsten beter dan verwacht.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Daarnaast is het opvallend is dat winstmarges op een heel hoog niveau blijven (13,2% voor de S&P 500 en 9,8% voor de Stoxx 600). Dit kan misschien gedeeltelijk verklaard worden doordat bedrijven de hogere prijzen kunnen doorbereken en doordat de reële loongroei negatief is.

"Exclusief de energiesector ligt de winstgroei beduidend lager"

Overigens worden winstgroeiverwachtingen door analisten per saldo naar beneden bijgesteld, maar bedragen ze voor de MSCI All Countries nog altijd 6%-7% voor volgend jaar.

Defensieve aandelenkeuze

Toch gaat ABN AMRO vooralsnog uit van een bearmarktrally en blijven wij terughoudend op aandelen. Ook binnen de aandelenportefeuille is gekozen voor een defensief accent. Dit houdt een positieve visie in op de VS en de sectoren gezondheidszorg en consumptiegoederen. De keuze is gebaseerd op ons recessiescenario voor de Eurozone en dat we de VS daar langzaam naar toe zien bewegen.

"ABN AMRO gaat vooralsnog uit van een bearmarketrally"

Mede daardoor denken wij dat de winstgroeiverwachtingen minimaal naar de 0% moeten. In dat geval zijn de huidige waarderingen van 15 tot 16 keer de verwachte winst voor de aankomende twaalf maanden voor de wereldindex nog te hoog.

Tot slot zijn augustus en september vanuit seizoenpatronen mindere beursmaanden in het jaar als er tussentijdse verkiezingen zijn in de VS. Tegelijkertijd is er ook negatieve divergentie op meerdere punten ontstaan. Zo is dat onder andere te zien tussen de 10 day moving average advance/decline indiactor van de New York Stock Exchange en S&P 500. Dit duidt erop dat de rally steeds minder breed gedragen wordt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen