Column

Hoge inflatie leidt tot einde van een tijdperk

In de eerste jaarhelft zorgde de hoge inflatie via een stijgende rente voor dalende koersen. In de tweede jaarhelft gaat de druk er bij de rente waarschijnlijk wat vanaf, maar daar komen winstdalingen voor in de plaats, zegt T. Rowe Price, dat overigens nog wel beurskansen ziet.

“De drie grootste uitdagingen voor beleggers in de komende maanden zijn inflatie, inflatie en nog eens inflatie", zegt Sébastien Page, Head of Global Multi Asset van T. Rowe Price.

Inflatie is volgens hem het transmissiemechanisme waar alle andere risico’s mee samenhangen.

In de eerste helft van het jaar was het vooral de stijgende rente - veroorzaakt door inflatie - die aandelen en obligaties parten speelden. De tweede helft zal de focus waarschijnlijk worden verlegd naar de bedrijfswinsten, zegt Page.

Flink lagere waarderingen

Tot nu toe waren de winsten wereldwijd behoorlijk hoog. Door de koersdalingen van de afgelopen maanden zijn de koerswinstverhoudingen daardoor flink gedaald, wat duidt op een aantrekkelijk instapmoment. De gemiddelde k/w van Amerikaanse S&P 500-bedrijven is bijvoorbeeld gezakt tot onder de 20, waar die begin 2021 nog ruim boven de 30 lag.

"De k/w van de Amerikaanse S&P 500 is gezakt tot onder de 20, waar die begin 2021 nog ruim boven de 30 lag"

Maar door alle renteverhogingen van de Federal Reserve en andere centrale banken is het vrijwel zeker dat de wereldeconomie flink gaat afkoelen, en misschien zelfs in een recessie belandt. Dat kan niet anders dan gevolgen hebben voor de W in de K/W-verhouding.

Daarbij spelen natuurlijk ook de Oekraïne-oorlog, corona en andere risico’s een rol die aanbodketens in de war hebben geschopt. “De hamvraag is of die risico’s een scherpe groeivertraging zullen veroorzaken, waardoor bedrijfswinsten hard zullen dalen”, aldus Page.

Einde van een tijdperk

In een ideale wereld is de huidige downtrend een tijdelijke situatie en begint de economische motor volgend jaar weer te draaien, bij een dan veel lagere inflatie en rente. Maar Page waarschuwt dat dit waarschijnlijk wensdenken is.

Naast de cyclische risico’s moeten beleggers volgens hem rekening houden met een structureel keerpunt op de markten en het einde van een tijdperk met ruime liquiditeit, lage inflatie en lage rente, dat volgde op de kredietcrisis van 2008-2009.

“De liquiditeit, geschonken door centrale banken, was van cruciaal belang om de economieën en markten te stabiliseren tijdens de financiële crisis en de coronapandemie”, merkt Justin Thomson op, Head of International Equity bij T. Rowe Price. Maar veel economen zijn het erover eens dat het ruime monetaire beleid niet terug zal komen zolang de inflatie hoog is.

Problemen techaandelen houden aan

Echter, volgens T. Rowe Price is het niet allemaal kommer en kwel op de beurs. Voor stockpickers liggen er wel degelijk kansen in volatiele markten, "omdat beleggers vaak de neiging hebben door te slaan in hun negativisme."

Een marktsegment dat in theorie interessant is, zijn groeiaandelen omdat die vaak als eerste opkrabbelen zodra de rente begint te dalen en de economie voorzichtig aantrekt. Groeiaandelen doen het vaak ook goed in situaties met gematigde groei.

Maar Thomson gelooft daar dit keer niet in. Hij denkt dat de Amerikaanse technologieaandelen het lastig blijven houden door de al eerder aangesproken toekomstige winstdaling. Wat bovendien niet vergeten mag worden, is dat de techsector ongelofelijk goed heeft geboerd in 2021. Dat maakt de vergelijking met 2022 al snel negatief.

"Thomson denkt dat de Amerikaanse technologieaandelen het lastig blijven houden"

Daar komt nog eens bij dat de techsector bovengemiddeld last heeft van tekorten aan geschoolde arbeid en salarisinflatie. Dat alles vergroot volgens T. Rowe Price de kans op tegenvallende resultaten.

Chinese kansen

Een regio waar Thomson meer kansen ziet, is China. De keuze voor de Chinese beurs is een dark horse vanwege alle coronaperikelen, de wankele vastgoedmarkt en onzekerheid over stimuleringsmaatregelen van de overheid. Maar door de grote koersdalingen van het afgelopen jaar zijn Chinese aandelen wel heel goedkoop geworden in internationaal vergelijk.

Een katalysator voor China, maar ook voor andere aandelenmarkten buiten de VS, kan de richting van de dollar worden. Als die aan kracht verliest, dan is dat volgens T. Rowe Price gunstig voor de rest van de wereld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie