label connect Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Impactbeleggen met engagement

Welke rol kunnen assetmanagers spelen bij de groei van impactbeleggingen? Karianne Lancee, Sustainable & Impact Investing Research Analyst bij UBS Asset Management let op het alloceren van assets naar bedrijven die al impact creëren met producten en diensten en zorgt door engagement voor extra impact.

Impactbeleggen is een snel groeiende variant van duurzaam beleggen. Het belegd vermogen in impactstrategieën is van 228,1 miljard dollar in 2018 meer dan verdubbeld naar 502 miljard dollar in 2019 (cijfers GIIN, Global Impact Investing Network), aldus Lancee. Beursgenoteerde bedrijven zijn nog maar goed voor 5% van de markt, volgens GIIN, maar dat deel groeit snel.

“Nog maar tien jaar geleden waren bijna alle impactbeleggingen in de private markt. Sinds de UN in 2015 de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (UN SDG's) heeft opgesteld, is er ook buiten deze markt veel meer interesse voor impactinvesteringen. En beursgenoteerde bedrijven hebben zelf ook een rol te spelen om bij te dragen aan de UN SDG's, vandaar dat impactbeleggen ook populairder is geworden in de aandelenmarkten."

Bij impactbeleggen let Lancee bij aandelen op vier kernzaken:

  1. Intentie – Heeft een bedrijf de intentie een product of dienst aan te bieden dat impact heeft, dat bijdraagt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN?
  2. Extra impact – De mogelijkheid om als aandeelhouder samen met het management van een bedrijf het gesprek aan te gaan om af te stemmen waar meer positieve impact behaald kan worden, dan wel negatieve impact gereduceerd, bijvoorbeeld door de eigen Co2-voetafdruk te verkleinen.
  3. Marktconforme rendementen – impactbeleggen is een duurzame beleggingsstrategie waarbij marktconforme rendementen behaald kunnen worden.
  4. Meten - Wat is de impact op de portefeuille? “Beleggers willen die kunnen meten. Er is echter nog geen algemeen geaccepteerd raamwerk, nog onvoldoende regelgeving. Daarom hebben wij - in samenwerking met verschillende universiteiten - onze eigen methodologie ontwikkeld.”

 

Karianne Lancee - UBS AM

Meten is heel belangrijk

Lancee noemt als voorbeeld farmaceuten. “In samenwerking met de onderzoeksafdeling van een universiteit hebben wij een raamwerk opgesteld voor impactbeleggingen in farmabedrijven. Wij kijken dan naar de output van het bedrijf, de outcome en de impact. Onder de output verstaan we simpelweg het aantal medicijnen dat is verkocht. De outcome meten we aan de hoeveelheid patiënten die die pillen nemen."

"De impact meten we aan de hand van; hebben de medicijnen echt geholpen? Zijn de patiënten er beter van geworden? De impact metrics zijn danbijvoorbeeld de afname van ziekenhuisbezoeken van deze patiënten. Zijn ze echt minder vaak ziek, hebben ze minder medische hulp nodig? Toch blijft de impact lastig om te rapporteren. In het geval van dat farmabedrijf kan de impact namelijk verschillen per bevolkingsgroep of leeftijdscategorie.”

Grotere assetmanagers kunnen een voorsprong hebben als het gaat om impactinvesteringen, vindt Lancee. “UBS Asset Management had per 30 september 2019 een totaal belegd vermogen van 858 miljard dollar. Omdat we de aandelen van dezelfde bedrijven in een breed scala aan actieve en passieve strategieën bezitten, kunnen we vaak grotere posities nemen en meer invloed uitoefenen.”

Stappen engagementproces

En dat is een groot voordeel bij engagement. “We kunnen beursbedrijven eenvoudiger aanspreken op hun impactbeleid, vragen stellen en ze adviseren wat ze beter kunnen doen. Daarbij werken we ook samen met andere assetmanagers, helemaal als we het over systematische risisco's hebben. We hebben als beleggers immers allemaal dezelfde systematische risico’s en willen allemaal duurzamer investeren namens onze klanten.”

Het engagementproces van Lancee en haar collega’s bestaat uit een aantal stappen. “Eerst analyseren we hun positieve en negatieve impact. Waar informatie ontbreekt om de analyse te voltooien, zullen we zorgen voor een gesprek met het bedrijf om betere inzichten te krijgen. We willen het liefst full disclosure van impactdata. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het voorbeeld van die farmaceut zien waar de medicijnen worden verkocht. Daarna kijken we wat het effect is van de onderneming op de samenleving. Gebruiken ze veel water, wat is hun Co2-voetafdruk? Kunnen ze stappen ondernemen om negatieve invloeden te beperken? En kunnen wij ze daarbij adviseren?”

”UBS gaat sowieso altijd het gesprek aan. In gesprek blijven werkt volgens Lancee beter dan uitsluiten.

Deel via: