SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Koers

Laatste transactie koers 16,41
Vorige transactie koers 16,48
Verschil t.o.v. vorige koers -0,07 (-0,40)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds wil de performance volgen van de aandelenmarkten in ontwikkelde en opkomende landen. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de MSCI ACWI (All Country World Index) Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren effecten en aandelen uitgegeven door ondernemingen in ontwikkelde en opkomende landen overal ter wereld. Het kan lastig zijn om alle effecten van de Index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds gebruik van een optimaliseringsstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen die de performance van de index zou moeten weergeven. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De fondsen of effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, worden niet gesponsord, goedgekeurd of gepromoot door MSCI en MSCI kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot fondsen of effecten of indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus en het supplement bevatten een uitgebreidere beschrijving van de beperkte relatie die MSCI onderhoudt met State Street Bank and Trust Company, via SSGA, en gerelateerde fondsen, alsmede aanvullende disclaimers die van toepassing zijn op de MSCI-indices. De MSCI-indices zijn de uitsluitende eigendom van MSCI en mogen niet gereproduceerd of geëxtraheerd en gebruikt worden voor enig ander doel zonder de toestemming van MSCI. De MSCI-indices worden geleverd zonder enige garantie.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
ISIN IE00BF1B7389
Type product
Investment category Aandelen (regio) : Wereld
Opstartdatum 13-5-2011 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%)
Minimale inleg
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 0,18
1 maand 3,60
3 maanden 0,61
1 jaar 9,81
2 jaar -1,62
3 jaar 16,08
5 jaar
YTD 14,61

Volatiliteit (%)

1 jaar 12,76
3 jaar 13,52
5 jaar 0,00

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,82
3 jaar 0,40
5 jaar 0,00

Grafiek