SPDR BL.7-10Y.US.TR.B.U.ETF

Koers

Laatste transactie koers 23,87
Vorige transactie koers 23,61
Verschil t.o.v. vorige koers 0,26 (1,10)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft tot doel de performance te volgen van de markt voor Amerikaanse schatkistobligaties (Treasury Bonds) met een middellange looptijd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten uitsluitend obligaties met een resterende looptijd van zeven tot (maar niet inclusief) tien jaar en een vaste rente, van investment-gradekwaliteit (hoge kwaliteit), zoals bepaald door de indexmethodologie. Bepaalde bijzondere uitgiften, zoals State and Local Government Series-obligaties (SLGS), Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) en Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities (STRIPS) zijn uitgesloten. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® is een handelsmerk en servicemerk van Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg"). Bloomberg of zijn licentiegevers bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg Indices. Noch Bloomberg, noch zijn licentiegevers keuren dit materiaal goed of onderschrijven het, of garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van de hierin opgenomen informatie, of geven enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie met betrekking tot de op grond hiervan behaalde resultaten en zijn, voor zover wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel of schade die hieruit voortvloeit.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR BL.7-10Y.US.TR.B.U.ETF
ISIN IE00BYSZ5T81
Type product
Investment category Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Opstartdatum 17-2-2016 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,150000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 1,10
1 week 3,27
1 maand 2,39
3 maanden 0,96
1 jaar -6,11
2 jaar -14,54
3 jaar -10,05
5 jaar 1,41
YTD -2,83

Volatiliteit (%)

1 jaar 7,18
3 jaar 9,48
5 jaar 9,63

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,89
3 jaar -0,40
5 jaar 0,07

Grafiek