FTSE EPRA NAR.D.EU.XUK IN.UETF

Koers

Laatste transactie koers 25,49
Vorige transactie koers 25,39
Verschil t.o.v. vorige koers 0,10 (0,39)

Doelstelling

Het fonds streeft ernaar de performance van de FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. De effecten omvatten beursgenoteerde vastgoedbedrijven en vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) die actief zijn in Europa, met uitzondering van het VK, en waarvan de betreffende activiteiten worden gedefinieerd als eigendom, verkoop en ontwikkeling van inkomstenproducerend vastgoed. Hoewel de index over het algemeen goed gediversifieerd is, zal het fonds, om de index nauwkeurig te volgen, gebruik maken van de uitgebreidere diversificatielimieten die volgens de ICBE-voorschriften beschikbaar zijn. Deze voorschriften laten het fonds toe om tot 20% van zijn intrinsieke waarde aan te houden in posities in afzonderlijke, in de index opgenomen effecten die zijn uitgegeven door eenzelfde instelling, en een positie tot 35% van de intrinsieke waarde in één in de index opgenomen effect dat is uitgegeven door eenzelfde instelling, in het geval van uitzonderlijke marktomstandigheden (d.w.z. wanneer de emittent een buitengewoon groot aandeel van de door de index bestreken markt vertegenwoordigt). Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. Het fonds maakt gebruik van een replicatiestrategie om nagenoeg het evenbeeld van de index te creëren. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/ of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd.

Fondskarakteristieken

Naam FTSE EPRA NAR.D.EU.XUK IN.UETF
ISIN IE00BSJCQV56
Type product
Investment category Vastgoed : indirect
Opstartdatum 10-8-2015 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,300000
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week 3,89
1 maand 7,37
3 maanden 11,38
1 jaar 6,25
2 jaar -29,95
3 jaar -20,29
5 jaar -12,48
YTD 9,12

Volatiliteit (%)

1 jaar 25,19
3 jaar 21,70
5 jaar 22,71

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,29
3 jaar -0,32
5 jaar -0,10

Grafiek