SPDR MORNINGSTAR MA.G.IN.U.ETF

Koers

Laatste transactie koers 29,59
Vorige transactie koers 29,51
Verschil t.o.v. vorige koers 0,08 (0,27)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds heeft als doel de performance te volgen van de wereldwijde infrastructuurmarkt zoals weergeven door op de openbare markt verhandelde infrastructuurgerelateerde aandelen en obligaties. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten betreffen een breed gespreide portefeuille van publiek verhandelde wereldwijde aandelen en vastrentende waarden binnen de sociale en economische infrastructuur gerelateerde industrieën. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom bij de opbouw van een representatieve portefeuille gebruik van een steekproefstrategie voor de vastrentende beleggingen en een optimaliseringsstrategie voor de aandelenbeleggingen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: De SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (het 'Product") wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Morningstar. Morningstar geeft geen garantie noch enige verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, aan de eigenaars van het Product/ de Producten of aan het publiek betreffende de geschiktheid van beleggen in effecten in het algemeen of in het Product/de Producten. Morningstar heeft geen verplichting noch enige aansprakelijkheid wat betreft het beheer, de marketing of het verhandelen van het Product/de Producten.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR MORNINGSTAR MA.G.IN.U.ETF
ISIN IE00BQWJFQ70
Type product
Investment category Gemengd Flexibel
Opstartdatum 14-4-2015 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,400000
Minimale inleg USD 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,25
1 week 2,61
1 maand 4,88
3 maanden 1,68
1 jaar -3,07
2 jaar -10,54
3 jaar -0,23
5 jaar 19,58
YTD -1,12

Volatiliteit (%)

1 jaar 5,45
3 jaar 9,19
5 jaar 10,84

Sharpe ratio (%)

1 jaar -0,54
3 jaar 0,02
5 jaar 0,34

Grafiek