SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF

Koers

Laatste transactie koers 29,06
Vorige transactie koers 28,97
Verschil t.o.v. vorige koers 0,10 (0,33)

Doelstelling

Beleggingsdoelstelling Het fonds wil de performance volgen van staatsobligaties uit de eurozone met een resterende looptijd tussen 3 en 5 jaar. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Euro 3-5 Year Treasury Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren obligaties uitgegeven door overheden van landen van de eurozone. Hierin zijn alleen in euro's of in voormalige Europese valuta’s uitgegeven obligaties opgenomen met een looptijd van drie tot (maar niet tot en met) vijf jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in euro. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: BLOOMBERG® en BARCLAYS® zijn handelsmerken en servicemerken van respectievelijk Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg") en Barclays Bank Plc (tezamen met de daarmee verbonden ondernemingen "Barclays"). Gebruikt in licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten in de Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index. SPDR Bloomberg Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Bloomberg of Barclays, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om hierin te beleggen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, ongeacht of dit het gevolg is van enige vertraging, fout, onderbreking of anderszins met betrekking tot de Barclays 3-5 Year Euro Treasury Bond Index.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF
ISIN IE00BS7K8821
Type product
Investment category Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Opstartdatum 3-12-2014 00:00:00
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,150000
Minimale inleg EUR 0,00
Instap- 0,000000
Uitstap- 0,000000
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag 0,11
1 week 0,85
1 maand 2,22
3 maanden 2,86
1 jaar 0,80
2 jaar -7,49
3 jaar -8,08
5 jaar -5,00
YTD 3,40

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,72
3 jaar 4,09
5 jaar 3,43

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,26
3 jaar -0,61
5 jaar -0,22

Grafiek