SPDR BL.EM INF.LI.L.BD UETF

Koers

Laatste transactie koers 42,00
Vorige transactie koers 42,00
Verschil t.o.v. vorige koers 0,00 (0,00)

Doelstelling

BELEGGINGSDOELSTELLING De beleggingsdoelstelling van het fonds is het volgen van de performance van inflatiegelinkte obligaties die worden uitgegeven door bepaalde opkomende landen in de munten van die landen. BELEGGINGSBELEID Het fonds streeft ernaar de performance van de Barclays Emerging Markets Inflation Linked 20% Capped Index (de "Index") zo nauw mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten inflatiegelinkte obligaties die worden uitgegeven door diverse opkomende landen. De index beperkt de belegging per land tot maximaal 20%. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. Marktkoersen kunnen hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel houdt het fonds zich niet bezig met bruikleen van effecten. Aandeelhouders kunnen hun aandelen op elke Britse beursdag inlossen. Alle inkomsten van het fonds worden aan de aandeelhouders uitbetaald. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Zie het prospectus voor meer informatie. Indexbron: Barclays POINT/Global Family of Indices. ©2012 Barclays Inc. Gebruikt met toestemming.

Fondskarakteristieken

Naam SPDR BL.EM INF.LI.L.BD UETF
ISIN IE00B7MXFZ59
Type product
Investment category Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Opstartdatum
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Beheerskosten (%) 0,550000
Minimale inleg USD 0,00
Instap-
Uitstap-
Switchkosten
Fondsmanager State Street Global Advisors Ltd (BE)
Valuta EUR

Rendementen (%)

1 dag
1 week
1 maand
3 maanden
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
YTD

Volatiliteit (%)

1 jaar 4,20
3 jaar 8,08
5 jaar 11,44

Sharpe ratio (%)

1 jaar 0,00
3 jaar 0,00
5 jaar 0,00

Grafiek