Nieuws

Moeten fondsbeheerders in hun eigen fonds beleggen?

Hebben fondsbeheerders die in hun eigen fonds beleggen meer succes dan zij die dat niet doen? Zo eenvoudig ligt het niet, schrijft columnist Chris Sloley van Citywire.

De Engelse uitdrukkingen putting money where your mouth is en skin in the game betekenen min of meer hetzelfde. Een vermogensbeheerder is geloofwaardiger als hij of zij in het eigen fonds belegt. Het zegt iets over de overtuiging (conviction) van de beheerder in de genomen portefeuillebeslissingen.

Maar zijn de resultaten ook écht beter en de risico’s lager dan die van een fondsmanager die elders belegt? Dat is de vraag die Chris Sloley behandelt in een column voor Citywire. Het antwoord is niet eenduidig.

Rijke fondsmanagers

Een van de problemen is dat sommige fondsmanagers – vooral de bekende - vaak zo rijk zijn, dat een belegging in het eigen fonds geen enkele zeggingskracht heeft. Als de belegging misgaat, geen zorg, geld zat. 

Het zou al meer van conviction getuigen als de desbetreffende fondsmanager onervaren is en echt pijn lijdt als de rendementen tegenvallen. Nadeel is alleen dat je dan vaak terechtkomt bij onervaren fondsbeheerders, die niet de kwaliteiten of trackrecord hebben van iemand die al jaren in het vak zit.

Eigen rijkdom staat op het spel

Sloley haalt Joe Wiggins aan, de CIO van effectenhuis Fundhouse. Wiggins ziet drie reden voor een vermogensbeheerder om in het eigen fonds te beleggen:

  • Vertrouwen in de eigen stockpickers-kwaliteiten
  • Om te laten zien dat de risico’s worden gedeeld
  • Om er zelf rijk van te worden 

Alleen de laatste reden telt voor Wiggins als true conviction (ware overtuiging). 

Bonus

In het eigen fonds bekleggen is volgens Sloley in ieder geval geen must. Dat wil overigens niet zeggen dat institutionele beleggers geen waarde hechten aan een link tussen de prestaties van een fonds en de beloning van de beheerder.

Hij haalt onder andere de Nederlander Koen Bender aan van Mercurius en Simon Hallett van Harding Loevner. Zij kijken naar het hele beloningssysteem. Als fondsbeheerders door hun werkgevers worden beloond voor hun goede prestaties in de vorm van een bonus, dan zegt hun dat meer dan wanneer beheerders in hun eigen fonds beleggen.

Diversificatie

Beleggen in het eigen fonds strookt ook lang niet altijd met het principe van diversificatie. Een fondsmanager die een groot deel van zijn vermogen in het eigen fonds steekt, handelt wellicht in strijd met dit principe, zeker als het om een specialistisch fonds gaat.

Dat kan gevaarlijk gedrag uitlokken, zoals teveel risico nemen of te lang vasthouden aan bepaalde aandelen. Bender en Hallett hebben liever managers die met beide benen op de grond staan en rationeel de portefeuille beheren zonder menselijke emoties.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen