Nieuws

Helaas, er is geen vertrouwen in ESG-fondsen

De meeste beleggers willen dolgraag duurzaam beleggen, maar het ontbreekt ze aan vertrouwen in ESG-fondsen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau IQ-EQ.

Mensen willen wel duurzaam en sociaal beleggen, maar ze hebben geen vertrouwen in ESG-fondsen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau IQ-EQ.

Uit de enquete blijkt dat bijna twee derde van de beleggers bang is voor "greenwashing". Dat is bijvoorbeeld als een beleggingsfonds beweert groen te zijn geworden, maar in werkelijkheid weinig heeft veranderd aan het portefeuillemanagement.

SFDR

De EU probeert het imago van ESG-fondsen al twee jaar te verbeteren met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), maar tot nu toe zonder succes. Wat volgens veel respondenten ontbreekt, zijn universele ESG-criteria, die overal gelijk zijn, of er nou in de VS, EU of india wordt belegd.

Volgens IQ-EQ hebben veel beleggers hun gedrag daarom aangepast van “tell me” naar “show me”. Ze willen met andere woorden echte bewijzen zien waaruit blijkt hoe serieus een fonds omgaat met het thema duurzaamheid. Een mooie brochure alleen is niet meer genoeg. Een ESG-titel ook niet. Geen woorden, maar daden.

Dubbele opgave

Voor fondsbeheerders maakt dat de situatie er niet eenvoudiger op. Eerst moeten ze door allerlei regulatieve hoepels springen om een ESG-keurmerk te krijgen, vervolgens moeten ze de klant ervan overtuigen dat dat keurmerk geen wassen neus is en dat hun product wel degelijk een bijdrage levert aan een betere wereld.

De regulatieve ESG-hordes zijn volgens IQ-EQ het grootst in emerging markets en bij smallcaps, omdat het daar vaak ontbreekt aan de data die noodzakelijk zijn voor een ESG-oordeel.

“Hoewel de SFDR-regulering een noodzakelijke stap is voor uitvoering van de Europese Green Deal, moet er bij de uitvoering worden gezorgd dat deze niet zo restrictief is dat goedwillende beleggers hun duurzaamheidsreis staken. Op die manier wordt kapitaalstroom naar de juiste investeringen afgeremd in plaats van gestimuleerd.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Impact beleggen