Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

"Ja, de risico's zijn het waard"

Fondsmanager Steven Andrew van vermogensbeheerder M&G ziet nog wel aanlokkelijke beleggingskansen, ver weg en dicht bij.

"Het heeft totaal geen zin om te trachten de volgende trend in de markt te voorspellen, of om te veel aandacht te schenken aan de inflatiecijfers of de komende rentestap van een centrale bank. Kortetermijndenken heeft geen nut en een belegger doet er goed aan om in ieder geval een beleggingshorizon van drie tot vijf jaar aan te houden. 

De afgelopen jaren was de zoektocht naar beleggingskansen met een goede risico-rendementsverhouding best lastig omdat alle beleggingssegmenten als duur werden beschouwd. Dit jaar zien we de koersen echter weer dalen op zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Hierdoor zijn veel activa goedkoper en dus weer aanlokkelijker om te kopen, ook al is de inflatie flink toegenomen.

Wel achten wij het onwaarschijnlijk dat de inflatie de komende 6 tot 12 maanden aanhoudend hoog blijft. Wij gaan verder mee met het idee dat de Amerikaanse economie zacht zal landen, ook al komen zulke soft landings van oudsher maar zelden voor.

Steven Andrew

Steven Andrew

Risico's en kansen

De vraag is of de rendementen die momenteel behaald kunnen worden, de mogelijke risico’s die er mee gepaard gaan, echt waard zijn? Het gaat hier niet alleen om alle bekende risico’s, zoals inflatie, klimaatverandering en geopolitieke onrust maar ook om de nog onbekende exogene risico’s. Ja, dat is het geval.

Beleggers moeten zorgvuldig te werk gaan want dit ‘ja’ geldt niet voor alle aandelen en obligaties, maar slechts voor een deel daarvan. Zo zijn Japanse aandelen en sommige delen van de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten momenteel  goedkoop. De winsten van Amerikaanse banken volgen de stijgende rente en zijn bovendien veel beter gekapitaliseerd dan in 2008.

"Delen van de aandelenmarkten zijn goedkoop"

Staatsobligaties van opkomende landen, die een tweecijferige nominale yield bieden, liggen aan de basis van onze gediversifieerde portefeuilles. Obligaties die gelinkt zijn aan inflatie kunnen door de aanhoudende hoge inflatie voor nieuwe vervelende verrassingen zorgen in deze markt."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie