Nieuws

"Beleggers zitten klem tussen twee vuren"

Het eigenzinnige Franse beleggingshuis Carmignac is buitengewoon somber over de beleggingskansen van aandelen en obligaties. "Liquide middelen en kortetermijninstrumenten lijken het meest geschikt om de huidige periode van volatiliteit te doorstaan."

Volgens Kevin Thozet (zie foto), lid van het Investeringscomité van Carmignac, staan centrale bankiers momenteel voor een trilemma: de inflatie beteugelen, de werkgelegenheid in stand houden of financiële schokken vermijden. "De combinatie van deze drie tegenstrijdige doelstellingen is de bron van volatiliteit, dus ook van potentiële toekomstige kansen."

Het snel opdrijven van de rentetarieven naar restrictieve gebieden heeft tot doel de economische groei te belemmeren om zo de inflatie te beteugelen. Helaas heeft de bezorgdheid over verkrapping in combinatie met de vrees voor een recessie de obligatiemarkten volgens Thozet op de rand van ontwrichting gebracht, waarbij de kredietmarkten inmiddels dichtbij recessieniveau liggen.

Met de aandelenmarkten gaat het niet veel beter. De eerste neerwaartse beweging op de aandelenmarkten was het gevolg van stijgende rentes die op de waarderingen wogen en de koersen ook verder onderuit kunnen halen. Thozet maakt zich nog meer zorgen over lagere winsten ten gevolge van de verslechtering van de economische groei.

“We zitten klam tussen twee vuren. De inflatie moet worden getemd om zowel op de aandelenmarkten als op de obligatiemarkten enige voet aan de grond te vinden. Het beteugelen van de inflatie zal echter gepaard gaan met strengere financiële voorwaarden, wat op zijn beurt niet veel goeds belooft voor de financiële markten."

Safety first

Hoe als belegger te handelen in de huidige verraderlijke tijden? Carmignac kiest voor een lage blootstelling aan zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. De kernaandelenportefeuille is opgebouwd rond defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg en basisproducten, aangevuld met een opportunistische selectie van Chinese aandelen en kredietnamen.

Thozet: "Liquide middelen en kortetermijninstrumenten lijken het meest geschikt om de huidige periode van volatiliteit te doorstaan, maar bieden ook dry powder om op een later moment effecten tegen lagere waarderingen aan te schaffen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie