Nieuws

Earth Day: Praatjes vullen geen gaatjes

Vandaag is het Earth Day. Overheden, bedrijven en beleggers herhalen hun belofte klimaatneutraliteit te willen bereiken. De grote uitdaging is om deze mooie woorden om te zetten in concrete daden.

60%-70% van de huidige uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet tegen 2050 zijn gereduceerd tot nul. Overheden, bedrijven en beleggers hebben toegezegd dit te willen bereiken. Lucian Peppelenbos, klimaatstrateeg bij vermogensbeheerder Robeco, grijpt Earth Day aan om op te roepen deze toezeggingen om te zetten in onmiddellijke actie.

"Hoewel we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% moeten verminderen om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken, onthulde de laatste inventarisatie van de VN dat het klimaatbeleid van alle nationale overheden zal leiden tot een magere 0,5% reductie in 2030. Dit betekent dat de kloof tussen deze twee ongeveer honderdvoudig is."

Peppelenbos hoopt dat dit vandaag ter sprake komt op de virtuele top van regeringsleiders op initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden. Tientallen wereldleiders bespreken hun hernieuwde ambities. "De wereld is nog nooit zo toegewijd geweest om de doelen van Parijs te bereiken."

Volgens Peppelenbos is het overheidsbeleid doorslaggevend om actie van beleggers en bedrijven te versnellen. "Het grootste risico van klimaatverandering is inactiviteit, dus laten we alle kansen grijpen om nu in actie te komen."

VS bezig met indrukwekkende inhaalslag

Hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is in ieder geval blij met de ambitieuze groene investeringsplannen van de regering Bidens. Ook over het activisme van Amerikaanse toezichthoudende instanties in de strijd tegen klimaatverandering is hij te spreken. Zo overweegt de Environmental Protection Agency (EPA) de uitstoot van broeikasgassen op te nemen in het National Ambient Air Quality Standards-kader. Dit zou alle 50 staten van de VS dwingen een strategie te presenteren om de uitstoot te verminderen en betekenen dat er sancties kunnen worden opgelegd als niet aan de doelstellingen wordt voldaan.

Ondertussen voert ook de Securities and Exchange Commission (SEC) de inspanningen op het gebied van regelgeving aangaande groene beleggingen op. Moëc: "De VS willen duidelijk enig leiderschap laten gelden in de groene transitie. Ze zien China waarschijnlijk als hun belangrijkste concurrent op dit gebied."

Wat betreft groen beleggen loopt de Europese Unie overigens nog altijd voor. “Maar de VS willen duidelijk snel een inhaalslag maken."

Obligatiebeleggers hebben ook macht

Insight Investment doet onderwijl een oproep aan obligatiebeleggers om duurzaamheid verder in het beleggingsbeleid te integreren. Dat is niet alleen belangrijk voor het beperken van de klimaatverandering, maar tevens is dat een goede manier om de kredietrisico’s te beperken en de invloed op bedrijven vergroten.

"Vaak wordt gedacht dat aandeelhouders middels hun stemrecht de meeste invloed op bedrijven uitoefenen, maar obligatiehouders kunnen minstens zoveel bereiken, omdat bedrijven regelmatig nieuw geld moeten aantrekken." Het geeft obligatiebeleggers volgens Insight Investment de mogelijkheid om aanvullende voorwaarden te stellen en de opbrengsten te sturen richting duurzame projecten.

Lange weg te gaan

Maar hoewel iedereen het er inmiddels wel over eens is dat klimaatverandering een probleem vormt, hebben nog lang niet alle institutionele beleggers dit probleem meegenomen in hun beleggingsprocessen en beleggingsportefeuilles, stelt PGIM vast op basis van eigen onderzoek. Volgens de assetmanager zijn veel institutionele beleggers nog vooral bezig om klimaatgerelateerde risico's en kansen te analyseren. Ook moeten ze nog beoordelen wat de impact van klimaatverandering is op hun portefeuilles.

Institutionele beleggers die wel al actie ondernemen tegen klimaatverandering doen dit volgens PGIM vooral om twee redenen, namelijk om een beter (voor risico gecorrigeerd) rendement te behalen, en omdat het gewoon het juiste is om te doen.

De strijd tegen klimaatverandering is een kwestie van actie
Met onderstaande zes tips van Schroders doet iedereen mee.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?