Nieuws

Brussel wil fondsenverkoop versoepelen

Brussel wil meer inzicht krijgen waarom maar weinig UCITS- en AIF-beleggingsfondsen in heel Europa worden verkocht.

Brussel wil meer inzicht krijgen in de barrières voor de pan-Europese verkoop van UCITS- en AIF-beleggingsfondsen. Door middel van een consultatieronde onder aanbieders, distributeurs en afnemers van belegginfdfondsen wil de Europese Commissie meer inzicht krijgen in onder andere de marktbeperkingen, distributiekosten, administratieve lasten en het fiscale regime in de Europese lidstaten.

Een derde van de ruim 30.000 beleggingsfondsen met een Europees paspoort (UCITS en AIF) wordt in slechts een land verkocht buiten het vestigingsland van het fondsenhuis. Nog eens een derde deel wordt in niet meer dan vier landen verkocht.

Het vermogen dat gemiddeld is belegd in beleggingsfondsen die in de Europese Unie worden verkocht, is daardoor gemiddeld zeven keer kleiner dan dat van vergelijkbare fondsen in de Verenigde Staten.Brussel noemt barrières die de toezichthouder opwerpt en door regel- en wetgeving een belangrijke reden dat de distributie van UCITS- en AIF-beleggingsfondsen vaak ophoudt bij de landsgrenzen. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?