Nieuws

Draghi onder druk door lage olieprijs

Zo'n 60% van de door Bloomberg ondervraagde economen denkt aan meer monetaire financiering en lagere rente door lage olieprijs.

De ECB zal zijn stimuleringspolitiek moeten uitbreiden. Dat is een gevolg van de verdere daling van de olieprijs. Dat denkt een meerderheid van benaderde economen in een enquête van Bloomberg.

Meer dan 60% van hen gaat uit van hen gaat uit van meer monetaire financiering en een lagere depositorente dit jaar. In december was dat percentage nog 40%. De belangrijkste reden voor de extra stimuleringsmaatregelen is de lage olieprijs.

Sinds de ECB begin december bijeenkwam is de prijs van een vat Brent olie met 42% gedaald. De prijs bedraagt op dit moment ongeveer 28 dollar per vat. De ECB gaat in haar ramingen voor dit jaar uit van een prijs boven 50 dollar.

Inflatie niet omhoog

Dit betekent volgens veel analisten dat de Europese inflatie niet zal stijgen. DE ECB tracht deze in de buurt van een niveau van 2% te krijgen. De ECB zelf gaat op dit moment uit van een inflatie van 1% voor dit jaar.

Volgens schattingen van Merrill Lynch zal de Europese inflatie voor 2016 echter op 0,5% uitkomen. In maart worden de nieuwe inflatiecijfers bekend gemaakt.

Uit de notulen van de ECB-vergadering begin december blijkt dat indertijd al sprake was van een zekere verdeeldheid binnen het ECB-bestuur over de wenselijkheid van verdergaande stimulering. Indertijd werd de depositorente verlaagt naar minus 0,3%.

Druk door oliecijfers

Ook werd het inkoopprogramma voor schuldpapier verlengd. Maar diverse bestuurders hadden op dat moment al verder willen gaan. Beleggers waren in ieder geval teleurgesteld over de huiverige ECB-politiek.

Met de nieuwe oliecijfers wordt de druk op ECB-president Mario Draghi weer verhoogd. Hoewel nu een duidelijke meerderheid van de analisten uitgaat van een uitbreiding dit jaar, zijn ze minder eensgezind over het moment waarop die politiek zal worden aangekondigd.

Zo'n 45% van de analisten gaat uit van een uitbreiding in maart. Hetzelfde percentage denkt dat de ECB tot juni zal wachten. De rest van de analisten (10%) gaat uit van nieuwe stimuleringsmaatregelen in september.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus