Nieuws

Inflatie begint aan opwaartse trend

De markt staat aan de vooravond van een meerjarige, opwaartse trend van inflatie in de VS, verwacht BNY Mellon.

De markt staat aan de vooravond van een meerjarige opwaartse trend van inflatie in de VS, die aanhoudt tot minstens 2017 of 2018. Dat stellen hoofdeconoom Richard Hoey en hoofdstrateeg Jack Malvey van BNY Mellon in een factsheet over de Amerikaanse economie. 

Met het langzame herstel van de Amerikaanse economie, zijn beleggers gespitst op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zij vrezen dat een dalende werkloosheid en stijgende lonen een rol kunnen spelen in het aanjagen van de inflatie en hogere rentetarieven in de hand werken. Volgens Hoey hebben zowel loon- als kerninflatie onlangs “de bodem bereikt”. 

De werkgelegenheid groeit gestaag en BNY Mellon verwacht dat de werkloosheid in de VS in het eerste kwartaal van 2015 tot onder de 6% zal uitkomen. Tegelijkertijd neemt het aanbod van arbeidskrachten af vanwege een snellere daling van de kortdurende werkloosheid en een lagere arbeidsparticipatie. Ook structurele veranderingen in de wereldeconomie, productiviteitsverbetering en een gestage toevloed van werkkrachten uit opkomende markten dragen bij aan de geleidelijk hogere looninflatie, vult Malvey aan. 

Monetaire vergissingen
De arbeidsmarkt zal niet de aanjager zijn van de kerninflatie. Die rol is eerder weggelegd voor geopolitieke gebeurtenissen. Schokken op de energiemarkten, zoals we hebben gezien met Rusland, de Oekraïne en Irak, zijn volgens de heren van BNY Mellon een “reële dreiging”. 

Uiteraard blijft ook de rol van de centrale banken niet onbesproken. Zij hebben er veel belang bij om hun monetaire beleid naar normale niveaus terug te brengen. “Wacht men te lang, dan kan dit leiden tot een inflatiepiek.” Malvey waarschuwt beleggers om het strategische inflatierisico en de mogelijkheid van beleidsvergissingen niet over het hoofd te zien. “Aangezien we ons in een monetaire beleidscyclus bevinden die we nog nooit hebben gezien, is het voor iedereen moeilijk te voorspellen hoe het normalisatieproces precies zal verlopen.” Wees dus gewaarschuwd voor perioden van volatiliteit op weg naar normalisatie, besluit Malvey.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie