Interview

Discount Amerikaanse smallcaps biedt kansen voor langetermijnbeleggers

Nicolas Janvier, hoofd aandelen VS en EMEA bij Columbia Threadneedle Investments, legt in een kort interview uit waarom hij nu zo gecharmeerd is van Amerikaanse smallcaps.

De Amerikaanse small cap aandelen hebben goede maanden achter de rug. De Russell 2500 index – waar de kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven staan genoteerd – laat een geleidelijk stijgende lijn zien. De toenemende kans op een zachte landing van de Amerikaanse economie en de wat afnemende inflatie zorgen er bij Columbia Threadneedle voor dat men positiever is over de verwachtingen voor deze kleine Amerikaanse aandelen, zo ook Nicolas Janvier 9zie onderstaande foto). Columbia Threadneedle heeft zelf 1,1 miljard dollar onder beheer in het American Smaller Companies funds. 

Nicolas Janvier van Columbia Threadneedle

Hoe zit het met de huidige waardering van Amerikaanse smallcaps?

Nicolas Janvier: "In het verleden werden Amerikaanse smallcaps met een premie verhandeld ten opzichte van largecaps. Maar dit is al meer dan een jaar niet meer het geval. De premie is verdwenen vanwege met name de vrees voor een scherpe economische vertraging in de Verenigde Staten als gevolg van de monetaire verkrapping van de Federal Reserve.

Eind juni stond de verwachte koerswinstverhouding van de Russell 2500 voor 2023 op 15,5 tegen ongeveer 19 voor de S&P 500. Wij beschouwen de huidige discount van Amerikaanse smallcaps als een kans voor beleggers met een lange-termijnhorizon."

De onzekerheid over de wereldwijde economie is geen reden om extra voorzichtig te zijn? In de regel zijn kleine aandelen immers volatieler.

Nicolas Janvier: "De groeivooruitzichten van kleine Amerikaanse bedrijven zijn altijd sterk afhankelijk van de binnenlandse economie. De Amerikaanse economische groei blijkt veel veerkrachtiger dan verwacht. De Federal Reserve lijkt de inflatie binnen enkele maanden te kunnen afremmen tot rond de 3%, zonder de recessie te ontketenen die velen vreesden. De laatste cijfers over werkgelegenheid, woningbouw en consumptie van huishoudens pleiten alle voor een zachte landing.

"De groeivooruitzichten van kleine Amerikaanse bedrijven zijn altijd sterk afhankelijk van de binnenlandse economie"

Er blijft het risico dat de centrale bank de rente langer dan gedacht op ene hoog niveau zal houden, maar veel van (mogelijk) slecht nieuws is al ingeprijsd. Natuurlijk blijft een voortdurende hoge inflatie een risico."

Welk type smallcaps staan bij Columbia Threadneedle met name op de radar?

Nicolas Janvier: "We zoeken naar solide bedrijven die in staat zijn om het rendement op geïnvesteerd vermogen, winstgevendheid en vrije kasstroom duurzaam te verbeteren. In het huidige onzekere klimaat van stijgende financieringskosten letten we goed op de kwaliteit van de balans en de schuldstructuur.

"In het huidige onzekere klimaat van stijgende financieringskosten letten we goed op de kwaliteit van de balans en de schuldstructuur"

Daarnaast moeten bedrijven een pro-actieve strategie hebben voor het aanpakken van milieu-, sociale en bestuurs-kwesties. We zijn ervan overtuigd dat een verantwoorde groeistrategie het niet alleen mogelijk maakt om risicofactoren effectiever te beheren, maar ook om solide, duurzame rendementen te genereren op de lange termijn."

Assetallocatie