label connect Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Lipper Fund Awards: "Commitment, daar draait het om"

“Wij willen geen supermarkt van fondsen zijn. We concentreren ons bewust op een paar selectieve strategieën in plaats van een zo breed mogelijk fondsenassortiment. En de dingen die we doen, daar zijn we trouw aan,” zegt Lars Dijkstra, Chief Investment Officer bij Kempen Capital Management (Kempen).

Het is de basis van de filosofie van deze gespecialiseerde vermogensbeheerder. Commitment voor de lange termijn, daar draait het om bij Kempen. Inmiddels is Kempen meer dan 25 jaar specialist in smallcapbeleggen.

In 1991 ging het eerste smallcap-fonds van start, het Kempen Orange Fund. Een fonds dat zich richt op Nederlandse smallcaps. “Nu werkt een team van veertien specialisten aan het dagelijkse beheer van vijf verschillende smallcap-beleggingsfondsen,” zegt CIO Lars Dijkstra.

Binnen dit team wordt nauw samengewerkt, dagen beleggers elkaar onderling uit en vullen ze elkaar aan. Die cultuur van teamwork zie ik ook wel als typisch Kempen. Kleine, wendbare teams die volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun beleggingsstrategie. Elk team runt eigenlijk een eigen kleine boetiek.

Zelf ook meebeleggen

We worden daarom ook wel een multiboetiek genoemd. Elke stijl is even belangrijk en ik moedig het aan dat de stijlen zich blijven ontwikkelen.” Bij Kempen vinden ze het daarnaast een logisch gegeven dat medewerkers zelf ook beleggen in de fondsen, zodat hun belangen en die van de klanten overeenkomen.

Behalve met deze kenmerken is er nog iets anders waarmee ze zich onderscheiden. “Wij focussen ons echt op langetermijngroei en zoeken bedrijven die op lange termijn waarde weten te creëren in de meest brede zin van het woord. Hierbij stellen we ons op als actieve, betrokken aandeelhouders,” legt Dijkstra uit.

Dit zit niet alleen in de roots van Kempen. Steeds meer academisch onderzoek bevestigt dat drie criteria de belangrijkste determinanten van langetermijnwaardecreatie zijn: een goede alignment of interest, een langere horizon en een geconcentreerdere portefeuille.

“De focus zou weer moeten liggen op bedrijven in plaats van op hun aandelen”

Het gaat niet om actief of passief

Het hele actief-passief-debat is wat Dijkstra betreft een oud paradigma: “Het gaat niet om actief of passief zijn ten opzichte van een benchmark. Ik denk niet dat pensioenfondsdeelnemers er werkelijk in geïnteresseerd zijn of een benchmark wordt verslagen. Zij willen weten of ze op de lange termijn een goed pensioen krijgen. En of de bedrijven waaraan ze hun kapitaal toevertrouwen, kunnen groeien, werkgelegenheid creëren en tegelijkertijd een leefbare planeet voor onze kinderen achterlaten.”

Ook als blogger windt Dijkstra er geen doekjes om: “De obsessie met het verslaan van benchmarks bij pensioenfondsen en vermogensbeheerders en met het verslaan van de consensus winstverwachtingen bij bedrijven: het heeft vooral geleid tot kwartaalkapitalisme. De korte en de lange termijn zijn volstrekt uit balans geraakt. De focus zou weer moeten liggen op bedrijven in plaats van op hun aandelen.” 

Betrokken aandeelhouders

Kempen is geen handelaar in effecten, maar mede-eigenaar op lange termijn van beursgenoteerde bedrijven. En die opvatting heeft flink wat momentum. Lars Dijkstra en Kempen Capital Management worden beschouwd als leiders in het debat over de verschuiving naar langetermijndenken in de beleggingswereld.

Zo is Dijkstra persoonlijk toegewijd aan het verbeteren van de disbalans in korte- en langetermijndenken tussen vermogensbezitters, vermogensbeheerders en bedrijven. En, in het verlengde daarvan, aan verbetering van de allocatie van kapitaal door op te treden als betrokken langetermijnaandeelhouder.

“Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is om waarde te creëren voor alle belanghebbenden.” Dat geloof heeft Dijkstra al langer. Hij refereert aan een seminar waaraan hij en Paul Gerla tien jaar geleden meewerkten. De vraag was toen of de heren een idee hadden waar het vermogensbeheer naartoe zou gaan.

Winnen van benchmarkbeleggers

Dijkstra en Gerla voorspelden toen dat zowel volledig passieve beleggers als beleggers die bewust iets anders doen met een uitgesproken filosofie of visie het zouden winnen van de traditionele benchmarkbeleggers.

“We zien nu, tien jaar later, ook daadwerkelijk dat de tweedeling in de markt sterker is geworden. Op de Focusing Capital on the Long Term-Summit in New York, waar ik onlangs aanwezig was, beschreef de decaan van Harvard Business School de marktverdeling als volgt: 20% van het wereldwijde vermogen wordt passief beheerd, 50% quasi-passief/quasi-actief en 30% noemde de Harvard-man patient capital. En dat is natuurlijk precies de specialiteit van Kempen.”

“30% van het wereldwijde vermogen is patient capital. En dat is precies de specialiteit van Kempen”

bio Lars Dijkstra Kempen Capital Management

Waarde en cultuur

Vanuit een duurzaamheidsperspectief is patient capital eigenlijk ook niet meer dan logisch. Want hoe kunt u engagement op het gebied van duurzaamheid verwachten van een bedrijf als u geen langetermijnperspectief hebt? Het onderwerp krijgt dus eigenlijk vanuit twee kanten momentum.

En dat momentum zal de komende jaren nog verder evolueren. Niet alleen als het aan Dijkstra ligt, maar het is ook een van de vier toekomstscenario’s die CFA schetst in het paper Future State of the Investment Profession . In het scenario Purposeful Capitalism onderscheiden beleggingsorganisaties zich met betrekking tot waarden en cultuur.

CFA voorziet dat het kapitalisme zoals we dat kennen, zal evolueren tot een meer betekenisvolle vorm en dit zal ook de beleggingssector veranderen. Zo zullen ondernemingen en beleggingsorganisaties een breder doel integreren in hun bedrijfsvoering naast hun winstmotivatie.

Rol van big data

De invloed van vermogensbezitters neemt toe en zij zullen bijdragen aan de focus op langetermijnwaardecreatie en duurzaamheid. Tot slot is er in dit scenario meer aandacht voor fiduciaire verantwoordelijkheid bij investeringen.

Een dergelijk toekomstscenario vraagt om professionals met andere vaardigheden, die de markt van binnen en buiten kennen en die op bestuursniveau een goede dialoog kunnen voeren. Dat is natuurlijk een ander type professional dan het type dat achter een Bloombergterminal spreadsheets vult.

Dijkstra: “Tegelijkertijd zien we natuurlijk nu al veel ontwikkelingen op het gebied van big data, machine learning en artificial intelligence. Daarbij is het niet de vraag óf het een plaats heeft in de toekomst, maar meer welke rol het zal gaan spelen.” Dijkstra voorziet dat het over tien jaar over de combinatie van het menselijke en technologische aspect gaat.

De belangrijkste elementen van het Purposeful Capitalism-scenario:

 • Regeringen en bedrijven werken samen om deze geëvolueerde vorm van kapitalisme met meer respect voor alle belanghebbenden verder te laten ontwikkelen.
 • Markten voor beursgenoteerde aandelen en private equity zijn eerlijker en efficiënter.
 • Naast hun winstmotivatie integreren ondernemingen en beleggingsorganisaties een breder doel in hun bedrijfsvoering.
 • Vermogensbezitters hebben meer invloed en dragen bij aan de focus op waardecreatie op lange termijn en op duurzaamheid.
 • Er is meer aandacht voor fiduciaire verantwoordelijkheid bij investeringen.
 • Leidinggevend talent binnen beleggingsorganisaties zal meer met elkaar concurreren en dit komt de cultuur en diversiteit ten goede.
 • Aanbieders van beleggingsdiensten moeten in het bezit zijn van een clean license to operate, inclusief ESG-principes.

De Lipper Awards 2018 van Kempen Capital Management 

 • Group Award: Overall Small 
 • Group Award: Mixed Assets Small
 • Fund Award Equity sector property global: Kempen (Lux) Global Property Fund
 • Fund Award Equity global (income): Kempen Global High Dividend Fund
 • Fund Award Equity global small- & midcaps: Kempen (Lux) Global Smallcap

Alles over de Lipper Fund Awards 2018

Deel via: