Column

Noodzakelijke transformatie voedselsysteem biedt beleggingskansen

"Het lijdt geen twijfel dat het voedselsysteem aan het begin staat van een omvangrijke transformatie." Dat biedt de nodige kansen voor beleggers, zo blijkt uit een uitgebreide en concrete studie van PGIM.

Recent zijn nieuwe kwetsbaarheden in ons wereldwijde voedselsysteem aan het licht gekomen als gevolg van de verstoring van de voedseltoelevering door de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie en klimaatverandering. Deze verstoringen hebben een groot effect op de voedselprijzen, het monetaire en fiscale beleid en zelfs de politieke stabiliteit. Zij maken echter ook de weg vrij voor de broodnodige innovatie, en beleggers kunnen een grote rol spelen in de hervorming van de sector om deze klaar te maken voor de toekomst, zo blijkt uit nieuw onderzoek van PGIM.

Om inzicht te krijgen in de beleggingsmogelijkheden en de verborgen risico's die volgen uit deze transformatie heeft PGIM in het meest recente Megatrend-onderzoek, getiteld Food for Thought: Investment Opportunities Across a Changing Food System, inzichten verzameld van beleggingsprofessionals binnen heel PGIM, van managers die zich richten op obligaties, aandelen, vastgoed, private leningen en alternatieve beleggingen. Deze zijn aangevuld met inzichten van toonaangevende beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers, economen en private equity- en venture capital-partijen. Het onderzoek stimuleert beleggers zich te richten op de verschillende langetermijntrends, die pas recent begonnen zijn om ons wereldwijde voedselsysteem hervormen.

Omvangrijke transitie gevraagd

Nu de wereldwijde bevolking steeds welvarender wordt, neemt ook de voorkeur toe voor voedingswaren die veel grondstoffen nodig hebben, zoals vlees en bewerkte voedingsproducten.Doordat de negatieve effecten van klimaatverandering doorwerken op de voedselproductie zijn technologie en innovatie essentieel bij het vinden van nieuwe manieren om voeding te produceren.

“Ons voedingssysteem is log, ingewikkeld, inefficiënt en steeds minder goed in staat aan de vraag te voldoen,” zegt Shehriyar Antia, head of thematic research bij PGIM. “Het lijdt geen twijfel dat het voedselsysteem aan het begin staat van een omvangrijke transformatie. Om alle uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden, moeten zowel de productiviteit als de duurzaamheid omhoog."

"Ons voedingssysteem is log, ingewikkeld, inefficiënt en steeds minder goed in staat aan de vraag te voldoen"

“De transformatie van het voedselsysteem die we op dit moment zien vertoont veel gelijkenissen met die van de energiesector tien jaar geleden. Er vindt aan alle kanten disruptie plaats,” zegt Jakob Wilhelmus, director of thematic research bij PGIM. “Beleggers kunnen hiervan profiteren door die bedrijven te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan een hogere productiviteit en duurzaamheid in de voedselwaardeketen, in tegenstelling tot bedrijven die zich niet aanpassen en daarmee kwetsbaarder zijn voor de complexe uitdagingen die voor ons liggen.”

Groeimarkten

Beleggers die zich richten op de nieuwste trends in de voedingssector kunnen volgens Antia het best kijken naar de innovatie die plaatsvindt in de voedselketen, van gewaswetenschap en landbouwmachines tot ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen, logistiek en zelfs alternatieve landbouw."

Zo wordt koude opslag essentieel. Doordat consumenten meer verse producten willen en hun boodschappen steeds meer online willen kunnen bedrijven die zowel koude opslag als vervoer over lange afstanden aanbieden wel eens bijzonder interessant worden.

"Koude opslag wordt essentieel"

Verpakkingsbedrijven bieden goede kasstromen, ongeacht de laatste voedseltrends: Gevestigde verpakkingsproducenten kunnen een mogelijkheid bieden om te profiteren van de groeiende markt voor bewerkte voedingsmiddelen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van het volatiele gedrag van de consument. Grote spelers zijn in staat in innovatie te investeren, zijn veerkrachtig tijdens recessies en hebben een vaste klantenbasis.

Hoewel de kranten bol staan van berichten over plantaardige producten en kweekvlees, neemt de vraag naar vleesvervangers af. De wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten zal daarentegen in 2030 met 14% stijgen.Schirjf vleesproducenten niet af.

Extra kansen in opkomende markten

Bedrijven in Latijns-Amerika en Azië zullen groeien dankzij de verschuiving naar gemaksvoedsel en 'westerse' eetpatronen. Beleggers kunnen hierbij kijken naar lokale voedsel- en drankenbedrijven die profiteren van een sterke merkloyaliteit en veel logistieke kennis.

De disruptieve kracht van AgTech

Innovatie en technologie zorgen voor een hogere productiviteit en duurzaamheid. Daarbij moet worden gedacht aan:

Slimme apparaten, sensoren en mobiele toepassingen kunnen zorgen voor een hogere efficiëntie, winstgevendheid en duurzaamheid voor kleinere landbouwbedrijven. Tegelijkertijd bereikt precisielandbouw, die werkt op basis van kunstmatige intelligentie en interne data-analyse, hetzelfde effect voor grootschalige industriële landbouwbedrijven.

Toevoegingsmiddelen voor diervoeding verhogen de productiviteit en de duurzaamheid. Toonaangevende bedrijven in gewaswetenschappen leveren daadwerkelijke, schaalbare oplossingen om zowel de duurzaamheid te verbeteren als de productiviteit te verhogen. Het verhogen van de productiviteit van landbouwactiviteiten en het verlagen van de broeikasgasemissie zijn essentieel voor een sterker en duurzamer voedselsysteem.

Lapje landbouwgrond kopen?

Landbouwgrond is steeds vaker in handen van institutionele beleggers, hoewel dit segment nog een opkomende beleggingscategorie is. Slechts zo'n 3% van de landbouwgrond in de VS is op dit moment in handen van institutioneel kapitaal.

Directe landbouwactiviteiten en de verhuur van grond leveren een stabiele bron van inkomsten op voor beleggers, en de productiviteitsgroei kan zorgen voor waardevermeerdering van de belegging.

Ook Schroders heeft voedseltrends in het vizier

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Impact beleggen