Column

Pimco heeft een sterke voorkeur voor obligaties

Pimco, 's werelds grootste obligatiebelegger, heeft een sterke voorkeur voor ... obligaties. Deze zijn het best bestand in het basisscenario waarbij de Fed stopt met renteverhogingen, de rente daarna lange tijd gelijk houdt en er een recessie optreedt. Dat is voor aandelen een slecht scenario.

Pimco verwacht dat de Federal Reserve het eind van de rentecyclus nadert of al heeft bereikt. De vermogensbeheerder acht de kans daarnaast groot dat de Verenigde Staten later dit jaar in een recessie belandt. De grote vraag is hoe de Fed daarop reageert.

Twee scenario's zijn volgens Pimco mogelijk. Als de inflatie hoog blijft, dan is de kans groot dat de Fed kiest voor een pauze van zeker zes maanden. Als het inflatiegevaar snel afneemt, dan stijgt de kans dat de Fed kiest voor een spoedige verlaging van de rente.

Basisscenario 

De beleggingsimplicaties van beide scenario's zijn totaal verschillend. Bij een lange rentepauze van de Fed ziet het er somber uit voor aandelen, terwijl obligaties waarschijnlijk zijwaarts bewegen. Bij een vlotte verlaging kunnen zowel aandelen als obligaties aan een rally beginnen.

"Bij een lange rentepauze van de Fed ziet het er somber uit voor aandelen"

Het basisscenario van Pimco is een rentepauze van meer dan 6 maanden. Pimco heeft daarom een duidelijke voorkeur voor obligaties. In de modelportefeuille zijn aandelen onderwogen.

Grote uitschieters

Pimco baseert zich onder andere op eigen onderzoek teruggaand tot de jaren 50 van de vorige eeuw. Aandelen deden het gedurende die periode heel verschillend na het einde van een rentecyclus. Zo was er een 12-maandsperiodes waarin aandelen 41% verloren en een waarin ze 38% stegen. Obligaties kenden minder uitschieters naar beneden en deden het per saldo beter dan aandelen.

Pimco is extra voorzichtig ten opzichte van Amerikaanse aandelen omdat de koers-winstverhoudingen relatief hoog zijn. Het heeft een voorkeur voor de kwaliteitsnamen die zich in de regel staande kunnen houden als er een recessie uitbreekt.

Europese aandelen krijgen het advies neutraal. Het grote nadeel is dat de ECB nog niet klaar is met zijn rentecyclus. De beste kansen liggen in opkomende Aziatische landen, mede vanwege het economisch herstel in China.

Verder vooruitkijkend denkt Pimco dat TINA (there is no alternative voor aandelen) voorlopig niet meer terugkomt. Ook dat is gunstig voor obligaties.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie