Column

Op naar een structureel hogere rente en inflatie

Denk niet dat de situatie van lage rente en lage inflatie terugkomt. Azad Zangana van Schroders rekent op een regime change, die heel lang kan aanhouden.

Beleggers moeten zich het komend decennium instellen op een structureel hogere inflatie, zegt Azad Zangana van de Britse vermogensbeheerder Schroders in zijn column Regime shift: central banks will prioritise inflation over growth.

Voor beleggers zal dat grote gevolgen hebben. Een van de grootste veranderingen is het verdwijnen van de zogenoemde Fed-put. De wereld heeft er vele jaren op vertrouwd dat de Federal Reserve de rente verlaagt als de economie een boost nodig heeft of om financiële markten gerust te stellen.

Deze Fed-put wordt in de ogen van Zangana de komende jaren minder relevant. Om de inflatie langdurig onder controle te houden, zullen centrale banken namelijk een strenger monetair beleid moeten gaan voeren.

Dat leidt tot een structureel hogere rente en lagere groei, wat voor beleggers twee sleutelfactoren zijn bij de opbouw van hun portefeuilles.

Azad Zangana
Azad Zangana van Schroders

Hoge inflatie is hardnekkig

Bovendien zal de inflatie niet zo snel terugkeren naar het gewenste niveau van 2%. Er zijn meerdere redenen waarom beleggers hun inflatieverwachtingen moeten aanpassen. Een heel belangrijke factor is het “globaliseringsdividend”, of beter gezegd het verdwijnen van die bonus.

Het handelsconflict tussen China en de VS, de Oekraïneoorlog, de strijd om globale grondstoffen, de toenemende roep om nearshoring en friendshoring: het zijn allemaal tekenen dat de trend van globalisering is gekiept naar de andere kant van deglobalisering. Dat bekent dat producten niet meer worden geproduceerd daar waar dat het goedkoopst kan. En dat betekent hogere prijzen.

"Producten kunnen niet meer daar worden geproduceerd waar dat het goedkoopst kan"

Daar komt bij dat veel landen die bijvoorbeeld in plaats van in China dicht bij huis willen produceren, zelf krappe arbeidsmarkten hebben en een oude bevolking. Je hoeft geen professor te zijn om te beseffen dat als je meer wil produceren met weinig mensen, dan leidt dat tot personeelstekorten, stijgende lonen en hogere prijzen.

Greenflation

Een andere factor is greenflation. De wetenschap is het erover eens dat de energietransitie nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen. Maar het is volgens Zangana een illusie om te denken dat dit kan zonder hogere prijzen.

Misschien dat over 30 jaar, als er miljoenen zonnepanelen en windmolens zijn gebouwd, de prijs van energie omlaag kan. Maar tot die tijd moet er ongelofelijk veel geld geïnvesteerd worden, wat iemand zal moeten betalen.

Terug naar jaren 70?

Tenslotte wijst Zangana op de loonprijsspiraal van de jaren 70. Veel economen betwijfelen of een dergelijke spiraal zich nu herhaalt. Ze wijzen onder andere op het tot nu toe ruim achterblijven van de lonen bij de inflatie.

Zangana is minder overtuigd. Vooral het de laatste maanden overslaan van de goedereninflatie naar de dienstensector baart hem zorgen. Een loonprijsspiraal is zeker niet uitgesloten.

"Een loonprijsspiraal is zeker niet uitgesloten"

Wat echter nog veel belangrijker is, is dat centrale banken deze zorg lijken te delen. Veel van hun uitingen duiden erop dat centrale banken niet terug willen naar de jaren 70 toen de loonprijsspiraal voor torenhoge inflatie zorgde.

Dat betekent waarschijnlijk dat ze geruime tijd toe moeten naar positieve reële rentes. Daar zijn we nog lang niet. Zowel de korte als lange rente ligt in grote delen van de wereld nog altijd ruim onder de inflatie. Dus zelfs als de inflatie flink daalt, betekent dat niet dat de rente even hard meedaalt. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie