Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Beleggen in een nieuw tijdperk

Multi-assetspecialisten Lesley-Ann Morgan en Patrick Brenner bij Schroders signaleren een regimeverandering. Dat heeft grote beleggingsimplicaties. Het wordt er allemaal niet makkelijk op. Gelukkig zijn een aantal trends duidelijk aan te wijzen.

"Sinds de wereldwijde financiële crisis in 2009 zijn er stevige rendementen op zowel aandelen als obligaties geboekt, maar in 2022 presteerden aandelen en obligaties beide bedroevend als gevolg van de inflatie- en groeizorgen. Voor een standaard 60/40-portefeuille (60% wereldwijde aandelen en 40% obligaties) was 2022 het slechtste jaar (-14,4%) van de afgelopen 50 jaar, afgezien van de wereldwijde financiële crisis.

Vermogensbezitters en beleggers worden geconfronteerd met een nieuw regime waarin obligaties de beleggingsportefeuilles niet langer bescherming bieden tegen een koersdaling van aandelen. Verschillende belangrijke trends zullen de beleggingsvooruitzichten op de middellange termijn bepalen.

Zo zullen centrale banken prioriteit geven aan het beheersen van de inflatie boven groei. Overheden zullen reageren met een actiever begrotingsbeleid. Verdere uitdagingen voor de globalisering zullen zich voordoen. Bedrijven zullen inspelen op hogere kosten door te investeren in technologie. De reactie op klimaatverandering zal versnellen.

Beleggingsimplicaties regimeverandering

Wat zijn de beleggingsimplicaties van de regime-verandering voor liquide beleggingen, de impact op correlaties en hoe moeten beleggers rekening houden met de beschreven thema’s? Op de middellange termijn zien we de volgende verschuivingen in assetallocatie als gevolg van het nieuwe regime:

Wel of geen terugkeer negatieve correlatie?

Beleggers die menen dat correlaties positief blijven, kunnen het opnemen van grondstoffen en andere alternatieve risicopremies als onderdeel van een kernallocatie overwegen. Voor beleggers die ervan uit gaan dat correlaties zullen terugkeren naar een negatieve relatie, blijft diversificatie belangrijk. Samen met lagere verwachte rendementen zullen beleggers wel meer hun best moeten doen om nog rendement te genereren. Dat betekent meer focus op diversificatie en meer focus op alfa.

Volatiele obligaties

Obligaties zullen nog steeds een strategische allocatie rechtvaardigen, maar bieden mogelijk niet meer de diversificatie als voorheen. De huidige fase in de rentecyclus suggereert dat de prestaties van obligaties meer varieert en dat obligaties actiever moeten worden beheerd.

Cash is weer king

Hogere rentetarieven in combinatie met beperkte duratie en tegenpartijrisico's rechtvaardigen het aanhouden van meer cash.

De juiste aandelen

Veel van de factoren die het nieuwe regime bepalen, zullen invloed hebben op aandelen. Een aantal bedrijven zal bovengemiddeld profiteren van investeringen in technologie, energietransitie en deglobalisering.

De sterke case voor grondstoffen

Een minder stabiele correlatie tussen aandelen en obligaties, aanhoudende inflatie, geopolitieke spanningen en de overgang naar netto nul CO2-uitstoot pakken allemaal gunstig uit voor grondstoffenbeleggingen op de middellange termijn. Beleggers moeten daarom overwegen grondstoffen op te nemen in hun strategische assetallocatie.

Meer divergentie in valuta

Afwijkingen in het monetaire, budgettaire en energietransitiebeleid zullen meer regionale divergentie in valuta creëren die tactisch kan worden benut.

Heroverweging portfolioconstructie

Bij de constructie van een beleggingsportefeuille is het essentieel om goed te begrijpen hoe verschillende beleggingsklassen op elkaar inwerken. Met de huidige aandelen-obligatiecorrelaties zullen traditionele constructiebenaderingen heroverwogen moeten worden. Dit kan betekenen dat meer moet worden uitgegaan van de aanname dat de positieve correlatie tussen aandelen en obligaties blijft bestaan, in plaats van alleen te vertrouwen op een afgevlakte gemiddelde correlatie uit het verleden. Het betekent ook beleggers hun assetallocatie dynamisch moeten beheren als correlaties instabiel zijn."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie