Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De herstelkandidaten van 2023

Met een recessie op de loer is de marktomgeving voor aandelen uitdagend. Toch zijn er volgens Tim Drayson en Emiel van den Heiligenberg van vermogensbeheerder LGIM genoeg redenen om optimistisch te zijn. Herstelkansen zijn er onder meer voor Japanse aandelen, tech en tal van obligaties.

"De inflatie is enorm gestegen in het afgelopen jaar door de verstoringen in de toeleveringsketens en de aanval van Rusland op Oekraïne. Door de hevige monetaire verkrapping in reactie op deze gebeurtenissen zullen we waarschijnlijk veel eerder in een recessie komen dan eerder werd gedacht. Een zachte landing voor de economie is daarmee volgend jaar erg onwaarschijnlijk.

In de VS kan de recessie in de lente beginnen, waarbij de productie gedurende de rest van het jaar blijft dalen. In Europa staan de reële inkomens onder druk door de hoge energieprijzen. De recessie is in deze regio’s in onze ogen al begonnen en zal langer aanhouden dan nu veelal wordt verwacht. Bovendien heeft de druk op de markt de Britse regering er al toe gedwongen een strakker monetair beleid te voeren dan anders nodig was geweest.

Japan wordt komend jaar mogelijk een positieve uitschieter. De monetaire stimuli en versoepelingen van coronamaatregelen zullen daar de economische groei bevorderen.

De timing van het dieptepunt 

De aandelenmarkten gaan een moeilijk jaar tegemoet en vooral zeer conjunctuurgevoelige bedrijven zullen het zwaar krijgen. Het dieptepunt in de koersen zal nog voor het einde van de recessie worden bereikt en van oudsher is laat in een recessie of vroeg in de herstelfase de beste tijd om te beleggen. Maar de economische vooruitzichten zullen dan wel echt goed moeten zijn, wellicht is dat tegen het eind van 2023 het geval.

Van alle regio’s geven wij de voorkeur aan Japan, doordat het herstel er niet gelijkloopt met andere markten. Op de middellange termijn gezien zullen techaandelen ook herstellen, omdat hun resultaten relatief goed bestand zijn tegen een wereldwijde economische teruggang. Decarbonisatie, het afscheid van de fossiele economie, blijft een van de belangrijkste thema’s.

"Op de middellange termijn gezien zullen techaandelen ook herstellen"

De inflatie van goederenprijzen zal verder flink dalen in 2023, dankzij afnemende vraag en verbeteringen in de toeleveringsketens. Voor de dienstensector zal de inflatie waarschijnlijk nog wel wat langer hoog blijven.

Lagere rentes

We weten nog weinig over wanneer de arbeidsmarkt een ommekeer maakt, maar een recessie en groeiende werkeloosheid zou de loondruk in 2023 moeten verminderen. In tegenstelling tot afgelopen jaar zijn er meer dan genoeg renteverhogingen door de Fed en de Bank of England ingeprijsd. We kunnen zelfs renteverlagingen verwachten aan het eind van volgend jaar.  

"We kunnen zelfs renteverlagingen verwachten aan het eind van volgend jaar"  

Ten aanzien van obligaties zijn wij daarom optimistisch. De nominale en reële staatsobligatierendementen schoten dit jaar omhoog maar zullen afnemen. Het ‘herprijzen’ van de reële rendementen was afgelopen jaar een van de meest ingrijpende veranderingen in het beleggingslandschap. Het zou de activa die zijn afgestraft door gestegen yields weer wat lucht moeten geven.

Door de slechte economische vooruitzichten maken Drayson en Van den Heiligenberg zich zorgen om de druk op spreads. Momenteel bieden deze spreads echter nog voldoende compensatie voor het risico dat obligaties een lagere kredietwaardering krijgen en voor wanbetalingsrisico’s. Dit geldt voornamelijk voor de Europese (en Britse) investment grade markten.

China bepalend voor lot opkomende markten 

De Chinese economie is aan het herstellen van haar zero-COVID strategie. Tegelijkertijd kampt China nog steeds met uitdagingen in de vastgoedmarkt. Aangezien de aandelen- en grondstoffenmarkten van de opkomende markten grotendeels van China afhangen, zijn wij voor deze categorie voorzichtiger. De cyclische vooruitzichten mogen dan misschien verbeteren in 2023, maar de structurele uitdagingen nemen toe.

Bij de beoordeling van de risico’s moeten we ook rekening houden met de steeds intensiever wordende Koude Oorlog tussen China en de VS. Over de kritische houding jegens China bestaat in Amerika een zeldzame politieke consensus. De handelsoorlogen van de regering Trump werden opgevolgd door de regulering rond computerchips van de regering van Joe Biden.

Andere opkomende markten, voornamelijk in Latijns-Amerika, lopen al voor op de Fed en hebben op tijd en fors hun monetair beleid verstrakt. Dit zal de lokale valutamarkten waarschijnlijk steun bieden.

Dat was de dollarstijging

De sterke cyclus van de dollar komt vermoedelijk ten einde nu in de VS het einde van de monetaire verkrapping in zicht komt. Als dat het geval is zullen Europese valuta, inclusief het Britse pond, komend jaar ondersteuning nodig hebben."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen