Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Bijna alles op sell

Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen heeft een sterke voorkeur voor cash en dat kan hij goed verklaren.

Negatief over aandelen

"Met de forse neerwaartse marktbewegingen op aandelenmarkten zit er al veel  slecht nieuws ingeprijsd. Op basis van verschillende waarderingsmaatstaven noteren Europese aandelen al stevig onder het historische gemiddelde. Dat geldt ook voor Japanse aandelen en nog het meest voor aandelen uit opkomende markten. Zelfs Amerikaanse aandelen zijn op basis van de historie van de afgelopen twintig jaar niet meer echt duur te noemen.

De discount van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen is enorm. Op basis van de verwachte koers-winstverhouding zijn Europese aandelen ruim 30% goedkoper dan Amerikaanse. Gemiddeld door de tijd is dat 15%.

"De discount van Europese aandelen ten opzichte van Amerikaanse aandelen is enorm"

Nu is waardering geen reden om op tactische basis te kopen of te verkopen. Sentiment kan dat wel zijn, hoewel we hier over het algemeen terughoudend mee zijn. Het sentiment op aandelenmarkten is op dit moment negatief. Dat blijkt uit enquêtes onder beleggers, de verhouding tussen uitstaande call- en putopties, positionering in aandelenfutures en de positionering van hedgefondsen en asset allocatiefondsen.

Veel aandelenmarkten zijn ook oversold. We zien dit niet als signalen om al aandelen te kopen, maar het is wel een risico voor onze onderwogen positie. Een klein beetje positief nieuws, bijvoorbeeld in de vorm van lagere inflatie of lagere rentes, kan tot een opleving van de koersen leiden. Maar het belangrijkste is dat we fundamenteel negatief zijn over aandelen. Hoge inflatie, oplopende rentes, afzwakkende groei en te hoge winstverwachtingen zijn de redenen dat we vasthouden aan onze onderwogen positie in aandelen.

Negatief over obligaties

Ook bij obligaties zijn de waarderingen door de stijgende rentes en dus dalende prijzen verbeterd. Risico-opslagen zijn opgelopen naar niveaus die passen bij lage groei. Maar in het geval van een recessie kunnen de risico-opslagen nog wel verder oplopen. Als we de risico-opslagen vergelijken met de onderliggende rentes op staatsobligaties, dan is er een stuk minder verbetering in de waarderingen zichtbaar.

Voor staatsobligaties zou een groot deel van de renteverhogingen van centrale banken wel verdisconteerd moeten zijn. Toen we onze aandelenpositie in de VS in augustus verkleinden, hebben we Amerikaanse staatsobligaties gekocht. Overigens met relatief korte looptijden om het negatieve effect van eventueel verder oplopende rentes te beperken.

Joost van Leenders
Joost van Leenders

Leve cash

Gedurende het jaar hebben we ons beleggingsbeleid in een aantal stappen voorzichtiger gemaakt. We hebben onze positie in Europese high yield bedrijfsobligaties en in grondstoffen verkocht, zijn eerst onderwogen gegaan in Europese aandelen en later ook in Amerikaanse aandelen. We zijn al geruime tijd onderwogen in staatsobligaties en hebben als gevolg een hoge cashpositie."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie