Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Aandelenbeloning blijft komende 12 maanden uit

Hoofdeconoom Paul Jackson van Invesco ziet het somber in voor risicovolle beleggingen. Positief is hij over cash, vastgoed en aandelen uit opkomende markten. "De lage waarderingen in opkomende markten zijn een bescheiden lichtpuntje."

In zijn nieuwste driemaandelijkse marktcommentaar The Big Picture laat Paul Jackson zich niet van zijn vrolijkste kant zien. Hij adviseert de aandelenweging te verlagen en vooral meer cash aan te houden. Deze assetallocatiekeuze baseert hij op de verwachting dat de wereldwijde groei in de komende 12 maanden met 2% daalt, waarbij sommige economieën in een recessie terechtkomen.

Andere veronderstellingen:

  • De wereldwijde inflatie daalt, maar blijft boven de doelstellingen van veel centrale banken.
  • De Fed, ECB en BoE verhogen agressief.
  • De rente piekt in de eerste helft van 2023.
  • De People's Bank of China (PBOC) versoepelt.
  • De rente op langlopende staatsobligaties piekt en de rentecurves worden vlakker.
  • Creditspreads worden groter en wanbetalingen nemen toe.
  • Dividendgroei op aandelen neemt af, rendementen stijgen licht
  • Behalve landbouwproducten krijgen grondstoffen het moeilijk nu de wereldeconomie vertraagt.

Extra risico recessie

Jackson: "De grote centrale banken, de Fed, ECB en BoE, zullen tot de eerste helft van 2023 agressief blijven verkrappen. Dit is geen goed nieuws voor beleggingsrendementen, en vergroot het risico op een recessie, juist op het moment dat de markten al worstelen met de druk op de reële inkomens.”

Door de verslechterende economische vooruitzichten vermoedt Jackson dat de rente op kortlopende obligaties door de stijging van de beleidsrente stijgt, maar dat de lange rente zal worden gedrukt. “Reden waarom ik een verdere afvlakking of zelfs een omkering van de rentecurves verwacht."

In Azië is de situatie heel anders. "Wat de inflatie betreft, bevindt een groot deel van Azië zich natuurlijk in een heel andere situatie. Daarom betwijfel ik of de BOJ veel (of helemaal niet) zal verkrappen. Ik ga ervan uit dat de PBOC blijft versoepelen.”

Liever vastgoed en cash

Volgens Jackson worden beleggers de komende twaalf maanden niet beloond voor het risico dat ze nemen. “Uitzondering hierop is vastgoed, waar ik redelijke rendementen verwacht en waar de inflatie een gematigde groei van de huren en dividenden mogelijk maakt.

Aandelen daarentegen zullen een vertraging van de dividenden ondergaan, omdat de winsten worden gedrukt.

"Aandelen zullen een vertraging van de dividenden ondergaan"

Jackson noemt zijn huidige assetallocatiekeuzes conservatief. Hij heeft een voorkeur voor staatsobligaties en investment-grade credit (IG) ten koste van aandelen, highyield credit (HY) en grondstoffen, waaronder goud.

Daarnaast is cash momenteel niet alleen een mooi diversificatiemiddel, maar biedt de beleggingscategorie door de recente renteverhogingen ook een redelijke compensatie, zegt de hoofdeconoom. “Daarom verhogen wij de cash-allocatie tot 8% in plaats van de vorige 5%.”

Winstdaling nog niet ingeprijsd

Aandelen zijn dit jaar sterk gedaald, maar volgens Jackson zijn die dalingen het gevolg van stijgende obligatierendementen, waarbij nog geen rekening wordt gehouden met een mogelijke winstdaling.

“Daarom verlagen we onze allocatie naar aandelen verder tot 37%. Vanwege de recente marktdaling willen we onze allocatie ook weer niet te veel verlagen. Momenteel zijn we nog meer onderwogen in de VS, neutraal in het VK en hebben aandelen uit opkomende markten de voorkeur, in het bijzonder die uit China.”

"Aandelen uit opkomende markten hebben de voorkeur, in het bijzonder die uit China”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie