Edward Loef schrijft zijn columns vanuit zijn functie als zelfstandig en onafhankelijk technisch analist. Hij beoordeelt de trends in beurskoersen op basis van een eigen ontwikkelde handelsmethodiek. Via zijn website, edwardloef.com, kunt u zich aanmelden voor een gratis nieuwsbrief gebaseerd op die methode LOEF.

Loef werkte eerder voor onder andere de Rabobank, CenE Bankiers, F.van Lanschot Bankiers en Theodoor Gilissen Bankiers. Loef is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten geregistreerd als Certified Financial Technician (CFTe).

Long goud - short S&P

Uit het verleden blijkt september voor de S&P vaak een slechte maand en voor goud juist een goede; dus: long goud, short S&P?

In een nieuwsbericht op IEX.nl werd op 16 augustus gemeld dat de vraag naar goud op het laagste punt in twee jaar was beland als gevolg van een afnemende vraag vanuit India en China.

Gisteren meldde de IEXProfs redactie dat in de goudgerelateerde exchange traded products (ETP's) in augustus sprake is van een "ongekende instroom".

Technische analyse is een hulpmiddel om trends en trendwijzigingen in kaart te brengen met behulp van de grafiek. Het gebruik van een combinatie van een kortetermijn- en langetermijnkoersgemiddelde helpt bijvoorbeeld om de geldstroom in en uit het goud te monitoren.

Ik gebruik hier een simpel 20/120-koersgemiddelde en in dit kader is de recente opwaartse kruising (aangeduid als golden cross) een effectieve manier om de instroom te signaleren.

Goudprijs vanaf 2011

Klik op de grafiek voor een grote versie

Inzichten uit verleden
Over de duur van een eventuele rally zegt de golden cross helaas helemaal niets. Er zijn perioden waarin het 20-daags koersgemiddelde langere tijd boven het 120-daags koersgemiddelde noteert (zie 2011), maar ook slechts kortstondige perioden (zie eerste kwartaal 2012).

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de toekomst kunnen slechts inzichten uit het verleden ons helpen.

Goudprijs, gemiddeld maandrendement vanaf 1975

Klik op de grafiek voor een grote versie

Stijgende lijn
In de staafdiagram hierboven staat het gemiddeld maandelijkse koersrendement van de goudprijs vanaf 1975. De maand augustus blijkt sterke performancestatistieken te hebben, maar in de maand september blijkt de instroom te leiden tot de grootste koersstijging.

Het goede nieuws is dat in de maanden daarna de goudprijs de stijgende lijn weet vast te houden. De prijs van zilver blijkt in de maand september gemiddeld nog harder te stijgen.

Zilverprijs gemiddeld maandrendement vanaf 1964

Klik op de grafiek voor een grote versie

S&P en goud
Amerikaanse beleggers zijn dol op statistieken. De Stock Traders Almanac 2012 heeft bijvoorbeeld berekend dat de maandelijkse koersperformance van onder andere de S&P 500 index vanaf 1950 juist de slechtste is van alle kalendermaanden.

Gemiddeld verliest de Amerikaanse beursgraadmeter een 0,5%. De goudprijs en zilverprijs stijgen gemiddeld met 2,4% respectievelijk 3,7%. Met een hefboomproduct (denk hierbij aan bijvoorbeeld ING Sprinters) kan het onderlinge rendementsverschil aanzienlijk worden opgerekt door:

  • short te gaan in de S&P 500 index en
  • long te gaan in de edele metalen goud en zilver

Een relatieve sterkte analyse tussen de SPDR Gold Trust en SPDR S&P 500 ETF Trust op weekbasis pleit hiervoor.

SPDR Gold Trust op weekbasis vanaf 2006
(+ relatieve sterkte versus SPDR S&P 500 ETF Trust)


Klik op de grafiek voor een grote versie


Edward Loef schrijft deze column vanuit zijn functie als zelfstandig en onafhankelijk technisch analist. Hij beoordeelt de trends in beurskoersen op basis van een eigen ontwikkelde handelsmethodiek. LOEF. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft dan ook geen garantie of verklaring daaromtrent, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt om die reden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze column dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit artikel is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-) doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) advies. Opinies, feiten en meningen in deze column kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.


Assetallocatie