Alles over de IEXFonds 40

De IEXFonds 40 Index is de nieuwe benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf assetclasses. Daarmee is het de perfecte maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille.

IEXFonds 40 Index

De IEXFonds 40 is een onafhankelijke benchmark voor (fonds)beleggers. De index bestaat uit veertig best-in-class beleggingsfondsen in twintig verschillende categorieën, verspreid over vijf assetclasses. Daarmee is het een ideale maatstaf voor beleggers met een breed gespreide portefeuille.

Opbouw IEX Fonds 40 Index

De IEXFonds 40 is opgebouwd uit vier assetclasses: aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatives, plus een vijfde poot, de zogenoemde thema’s. Vaak zijn dat ook aandelenfondsen, maar binnen de thema-categorie kan ook voor andere assetcategorieën worden gekozen. De weging binnen de index is per 1-1-2019 als volgt:

 • 45% aandelen
 • 25% obligaties
 • 10% thema’s
 • 10% onroerend goed
 • 10% overige alternatives

Berekening IEX Fonds 40 Index

IEXFonds 40 is een gewogen index, met 1 januari 2009 als begindatum en 100 als startniveau. Alle fondsen wegen gelijk mee (voor 2,5%) aan het begin van het jaar. Op 1 januari van elk jaar wordt de weging van de fondsen weer teruggebracht naar de oorspronkelijke 2,5%. Op die peildatum wordt ook eventueel door fondsen in het achterliggende jaar uitgekeerd dividend verrekend.

Selectie fondsen

De fondsen worden binnen hun categorie geselecteerd op verschillende criteria:

 • prestaties over drie en vijf jaar
 • fondsomvang
 • reputatie fondsbeheerder en aanbieder
 • dagelijkse prijsvorming
 • maximaal drie fondsen per aanbieder in de index.
 • Fondsen moeten zowel op het punt van prestaties (driejaarsrendement) als op omvang (belegd vermogen) tot de beste 25% van de peer group behoren.

Indexkarakteristieken

De IEX Fonds 40 is niet een verzameling van de beste 40 fondsen wereldwijd, maar een uitgebalanceerde selectie van 40 fondsen die binnen hun eigen speelveld tot de top behoren. Elke assetclass bestaat uit verschillende categorieën die elk weer twee fondsen bevatten.

Alle fondsen wegen gelijk mee in de index, voor 2,5% van het totaalgewicht. De index beoogt dan ook niet een zo hoog mogelijk rendement te halen, maar geeft een benadering van de prestaties van een typische breed gespreide fondsenportefeuille (aandelen, obligaties, onroerend goed en alternatives), gebaseerd op de bovengenoemde wegingen.

Elk jaar, per 1 januari, wordt gekeken of de fondsen nog aan de selectiecriteria voldoen en zullen er eventueel mutaties plaatsvinden.

Powered by Circle Partners
Logo Circle Partners

De IEXFonds 40 wordt dagelijks berekend door administratiekantoor Circle Partners. De index heeft één koers per dag, op basis van de intrinsieke waarde van de onderliggende fondsen. Dividenduitkeringen worden op de dag van betaalbaarstelling weer in dezelfde fondsen geherinvesteerd door het bijkopen van participaties.

Jaarlijkse herweging

Aan het eind van ieder kalenderjaar wordt gecontroleerd of de geselecteerde fondsen nog aan de toelatingscriteria voldoen. In het bijzonder:

 • Driejaarsrendement in het hoogste kwartiel* van de betreffende categorie
 • Omvang in het hoogste kwartiel* van de betreffende categorie
 • Nog altijd ingedeeld in de betreffende categorie (we hanteren de indeling van Refinitiv Lipper)
 • Geen fondssluitingen of wezenlijke veranderingen in de gevolgde strategie of beheer

Zolang een fonds aan bovenstaande criteria voldoet blijft het in de index (ook als er Inmiddels beter presterende fondsen in die categorie te vinden zijn), tenzij de categorie zelf uit de index wordt geschrapt ten gunste van een nieuw toe te voegen categorie.

Bij de selectie van nieuwe toetreders gelden uiteraard dezelfde criteria. Daarnaast dient de leidende fondsmanager minimaal drie jaar het beheer te hebben gevoerd en hanteren we een maximum van drie fondsen per asset manager. Bij meerdere geschikte fondsen geldt het driejaarsrendement als doorslaggevende factor. Bij een sterk vergelijkbaar rendement kunnen kosten en 1- en  5-jaarsrendement als addiotionele factoren worden meegenomen om de doorslag te geven.

 * = Binnen kleinere asset categorieën kan dit criterium worden opgerekt tot (bijvoorbeeld) de hoogste 50%, als blijkt dat selectie anders onmogelijk wordt. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen