KPMG: ESG én rendement

Nederlandse pensioenfondsen moet zich toeleggen op waardecreatie op lange termijn op basis van zowel financiële als ESG-criteria.

Nederlandse pensioenfondsen moeten zich erop toeleggen om met pensioenvermogen extra groei te stimuleren en een structurele bij te dragen aan waardecreatie op de lange termijn. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar het financiële rendement op de korte termijn, maar ook naar de gevolgen van beleggingen voor economie, milieu, mens en samenleving op de langere termijn.

“Door het korte termijn-denken in de beleggingssector worden niet-financiële factoren en waardecreatie op de langere termijn bij beleggingsbeslissingen niet altijd even zwaar gewogen als financiële factoren en prestaties op de korte termijn,” zegt Lars Kurznack van KPMG Sustainability.

Volgens Kurznack raakt maatschappelijk verantwoord beleggen steeds meer verweven in de beleggingsstrategie en kernprocessen van pensioenfondsen en -uitvoerders. ESG is daardoor niet langer een zaak voor alléén duurzaamheidsspecialisten, maar voor de hele organisatie.

Ook de pensioenfondsen zelf zorgen volgens Kurznack voor verandering.: “Zo stelt een aantal koplopers in de sector concrete doelstellingen ten aanzien van de prestaties op het gebied van verantwoord beleggen. De verwachting is dat middelgrote en kleinere pensioenfondsen zullen volgen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie