Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: Lyxor ETF MSCI USA

ETF van Tak: Lyxor ETF MSCI USA

Deze ETF heeft een outperformance ten opzichte van de netto-index laten zien. Maar blijft deze positieve trend intact?

 • ETF van Tak: Lyxor ETF MSCI USA
 • Structuur: Fonds
 • Beheerder: Lyxor
 • Onderliggend: MSCI USA
 • Indexeigenaar: MSCI
 • ISIN Code: FR0010296061

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI USA Net Return Index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI USA Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 604 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in de Verenigde Staten. De index vertegenwoordigt zowel largecap- als midcapfondsen en dekt circa 85% van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Informatie Technologie (18,4%)
 • Financiële waarden (15,5%)
 • Consumentenproducten (12,3%)
 • Gezondheidszorg (12,1%)
 • Energie (11,2%)
 • Consumentengoederen (basis) (10,5%)
 • Industriële ondernemingen (10,2%)
 • Materialen (3,5%)
 • Nutsbedrijven (3,4%)
 • Telecom (2,9%)

Bekende bedrijven uit de index zijn Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM, Microsoft en Procter & Gamble. De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 15,3 (ultimo januari 2013), terwijl het dividendrendement momenteel gelijk is aan 2,2%. De marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen is ruim 14.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. De index is genoteerd in dollars.

Structuur
De Lyxor ETF MSCI USA heeft een synthetische structuur. Dat betekent de onderliggende index wordt gevolgd door het innemen van een derivatenpositie. In dit geval betekent het dat het fonds een swapconstructie heeft met als tegenpartij Société Générale. Het fonds loopt derhalve een tegenpartijrisico op de Franse bank. De waarde van de swap is momenteel -4,0% van het fondsvermogen. Als onderpand van de swap heeft het fonds een volledig aandelenpakket in bezit. Het aantal fondsen in onderpand is 60. Opvallend is dat het uitsluitend Europese aandelen betreft!

Securities lending
Vanwege de synthetische structuur is het uitlenen van effecten niet aan de orde. Dividenden en andere uitkeringen Het fonds keert jaarlijks dividend uit.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return in euro, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de nettodividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index.

Voor een goede vergelijking heb ik ook de prijs returnindex (zonder dividend) en de brutoreturnindex (herbelegging van het gehele dividend, inclusief bronbelasting) gegeven. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden.

 In dollars 2012 2011 2010
Lyxor ETF MSCI USA +13,77% +4,85% 22,64%
       
MSCI USA PR +11,78% +3,23% +21,04%
MSCI USA NR +13,56% +4,75% +22,75%
MSCI USA GR +14,35% +5,40% +23,47%
       
Geschatte werkelijke kosten NR +0,21% +0,10% -0,11%
Geschatte werkelijke kosten GR -0,58% -0,55% -0,83%

 

Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,35% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af. Een positieve bijdrage aan het rendement kan de opbrengst van securities lending opleveren (niet van toepassing op dit fonds). Een negatieve factor zijn de transactiekosten, die niet opgenomen zijn in de TER. Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol.

Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie of afwijkingen in het swapcontract) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt (positief of negatief) van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Veel ETF's. ook deze, vergelijken de resultaten ten opzichte van de netto-index. De werkelijke kosten bereken ik zowel ten opzichte van de netto- als de bruto-index.

Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten ten opzichte van de bruto-index in afgelopen drie jaren boven de TER. Ten opzichte van de netto-index is in 2012 en ook 2011 een prima prestatie behaald (een beter resultaat dan de nettobenchmark). In 2010 was er nog een achterstand op de index. Ten opzichte van de bruto-index is er relatief veel rendement verloren gegaan door de ingehouden bronbelasting, ook al betreft dit een synthetische ETF. De laatste drie jaar bedragen de werkelijke kosten op basis van de nettodividendindex 0,07% (het fonds presteert beter dan de netto-index). Op basis van de brutodividenden bedragen de werkelijke kosten -0,65% (het fonds doet het slechter dan de bruto-index).

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel ruim 3,6 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 400 miljoen euro. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext otering in euro) gelijk aan 109,63-109,69 euro, een verschil van 6 cent (0,05%).

Informatie
De informatie van Lyxor is net voldoende. Positief is dat de informatie in het Nederlands wordt gegeven. Ook het historische overzicht van de NAV van deze ETF is goed. Jammer dat de rendementsoverzichten minder goed uit de verf komen. Historische jaarrendementen met twee cijfers achter de komma ontbreken. Ook is er onvoldoende (historische) informatie over het uitgekeerde dividend. Op basis van de informatie op de website is het exacte rendement over de afgelopen drie kalenderjaren niet te berekenen.

Opmerkingen
Lyxor heeft een succesvol jaar met deze MSCI USA ETF achter de rug. Ten opzichte van de netto-index werd een outperformance bereikt. Vergeleken met 2010 is dat een duidelijke verbetering van de prestatie. Eén zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer. Afgewacht moet worden of de positieve trend in de relatieve prestatie doorgezet kan worden. De ETF noteert in euro en ook de prestatie is afgemeten aan de MSCI USA index in euro. Dat betekent niet dat er geen dollarrisico is op de Amerikaanse onderliggende index.

De euronotering maakt in valutarisico niets uit ten opzichte van fondsen die in dollar zijn genoteerd of de dollarindex als benchmark nemen. Jammer dat de informatie op de website niet zodanig is dat de belegger zelf gemakkelijk de rendementen kan berekenen. Ik ga er vanuit dat de informatie in de nabije toekomst op een hoger peil komt.

In de IEXProfs Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI USA ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen