Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: HSBC MSCI USA

ETF van Tak: HSBC MSCI USA

De prestatie van deze ETF ten opzichte van de netto-index is goed, ook in vergelijking met de concurrerende ETF's.

 • ETF van Tak: HSBC MSCI USA
 • Structuur: Fonds
 • Beheerder: HSBC
 • Onderliggend: MSCI USA
 • Indexeigenaar: MSCI
 • ISIN Code: IE00B5WFQ436

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI USA Net Return Index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI USA Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 604 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in de Verenigde Staten. De index vertegenwoordigt zowel largecap- als midcapfondsen en dekt circa 85% van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Informatie Technologie (18,4%)
 • Financiële waarden (15,5%)
 • Consumentenproducten (12,3%)
 • Gezondheidszorg (12,1%)
 • Energie (11,2%)
 • Consumentengoederen (basis) (10,5%)
 • Industriële ondernemingen (10,2%)
 • Materialen (3,5%)
 • Nutsbedrijven (3,4%)
 • Telecom (2,9%)

Bekende bedrijven uit de index zijn Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM, Microsoft en Procter & Gamble. De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 15,3 (ultimo januari 2013), terwijl het dividendrendement momenteel gelijk is aan 2,2%. De marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen is ruim 14.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. De index is genoteerd in dollars.

Structuur
De HSBC MSCI USA heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe alle aandelen uit de index worden gekocht.

Securities lending
HSBC kan maximaal 20% van de onderliggende aandelen uitlenen (securities lending). Momenteel zijn er geen aandelen uitgeleend en zijn er de afgelopen twaalf maanden geen inkomsten behaald via securities lending.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert elk half jaar dividend uit. Het dividendrendement over 2012 bedroeg 1,43%.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren. Omdat het fonds pas in 2010 is opgericht, is er geen cijfer over het derde kalenderjaar (2010) beschikbaar. De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen nettodividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de nettodividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index.

Voor een goede vergelijking heb ik ook de prijsreturnindex (zonder dividend) en de brutoreturnindex (herbelegging van het gehele dividend, inclusief bronbelasting) gegeven. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden.

 In dollars 2012 2011
HSBC MSCI USA +15,38% +1,37%
     
MSCI USA PR +13,52% -0,11%
MSCI USA NR +15,33% +1,36%
MSCI USA GR +16,13% +1,99%
     
Geschatte werkelijke kosten NR +0,05% +0,01%
Geschatte werkelijke kosten GR -0,75% -0,62%

 

Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,3% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af. Een positieve bijdrage aan het rendement kan de opbrengst van securities lending opleveren (niet van toepassing op dit fonds). Een negatieve factor zijn de transactiekosten, die niet opgenomen zijn in de TER. Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol.

Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt (positief of negatief) van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Veel ETF's, ook deze, vergelijken de resultaten ten opzichte van de netto-index. De werkelijke kosten bereken ik zowel ten opzichte van de netto- als de bruto-index. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten op basis van de bruto-index in 2012 en 2011 ruim boven de TER.

Ten opzichte van de netto-index is er geen achterstand en is er zelfs sprake van een betere prestatie dan de index zelf. Er gaat relatief veel rendement verloren door de ingehouden bronbelasting. De laatste twee jaar bedraagt de gemiddelde achterstand op basis van de nettodividendindex +0,03% (het fonds doet het iets beter dan de netto-index). Op basis van de brutodividenden bedragen de werkelijke kosten -0,69% (het fonds doet het slechter dan de bruto-index).

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel 17,4 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 240 miljoen dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronextnotering in euro) gelijk aan 10,88-10,90 euro, een verschil van 2 cent (18%).

Informatie
HSBC geeft redelijke informatie over zijn ETF. Helaas vindt ook de Britse bank het niet nodig de informatie in het Nederlands aan te bieden. Ik mis een (te downloaden) overzicht van de (historische) ontwikkeling van de intrinsieke waarde van het fonds. Ook is de dividendinformatie mager: er wordt niet aangegeven hoeveel in de afgelopen jaren aan dividend is uitgekeerd.

Opmerkingen
De HSBC MSCI USA-ETF is een fysieke ETF die alle aandelen van de onderliggende portefeuille in positie neemt. Omdat er geen securities lending plaatsvindt, is dit een ETF die een laag risico heeft met betrekking tot de structuur. Natuurlijk niet wat betreft de onderliggende waarde. De prestatie ten opzichte van de netto-index is goed, ook in vergelijking met de concurrerende ETF's met dezelfde onderliggende waarde. Aan de informatievoorziening voor de (Nederlandse) belegger kan nog het een en ander verbeterd worden.

In de IEXProfs Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI USA ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie