Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: db-X MSCI USA ETF

ETF van Tak: db-X MSCI USA ETF

De synthetische ETF heeft een swap met nu een hoge (negatieve) waarde. Maar dat wordt goed afgedekt.

 • ETF van Tak: db-X MSCI USA ETF
 • Structuur: Fonds
 • Beheerder: Deutsche Bank
 • Onderliggend: MSCI USA
 • Indexeigenaar: MSCI
 • ISIN Code: LU0274210672

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI USA net return index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI USA Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 604 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in de USA. De index vertegenwoordigt zowel largecap- als midcapfondsen en dekt circa 85% van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Informatie Technologie (18,4%)
 • Financiële waarden (15,5%)
 • Consumentenproducten (12,3%)
 • Gezondheidszorg (12,1%)
 • Energie (11,2%)
 • Consumentengoederen (basis) (10,5%)
 • Industriële ondernemingen (10,2%)
 • Materialen (3,5%)
 • Nutsbedrijven (3,4%)
 • Telecom (2,9%)

Bekende bedrijven uit de index zijn Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM, Microsoft en Procter & Gamble. De gemiddelde koers-winstverhouding van de index is 15,3 (ultimo januari 2013), terwijl het dividendrendement momenteel gelijk is aan 2,2%. De marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen is ruim 14.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. De index is genoteerd in dollars.

Structuur
De db-X MSCI USA ETF heeft een synthetische structuur. Dat betekent de onderliggende index wordt gevolgd door het innemen van een derivatenpositie. In dit geval betekent het dat het fonds een swapconstructie heeft met als tegenpartij Deutsche Bank. Het fonds loopt derhalve een tegenpartijrisico op de Duitse bank. De waarde van de swap is -20%% van het fondsvermogen. Als onderpand van de swap (120%, dus door de hoge swapwaarde meer onderpand dan fondsvermogen!) heeft het fonds een aandelen (89%) en obligatie (11%) pakket in bezit. Het aantal fondsen in onderpand is 282. Het betreft een breed gespreid pakket aandelen en obligaties, voornamelijk uit Europa, maar ook uit Amerika, Japan en andere landen.

Securities lending
Vanwege de synthetische structuur is het uitlenen van effecten niet aan de orde. Dividenden en andere uitkeringen Het fonds keert geen dividend uit. Alle netto-inkomsten worden in het fonds herbelegd.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen nettodividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de nettodividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index.

Voor een goede vergelijking heb ik ook de prijsreturnindex (zonder dividend) en de brutoreturnindex (herbelegging van het gehele dividend, inclusief bronbelasting) gegeven. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden.

 In dollars 2012 2011 2010
db-X MSCI USA ETF +15,39% +1,42% 14,73%
       
MSCI USA PR +13,52% -0,11% +13,18%
MSCI USA NR +15,33% +1,36% +14,77%
MSCI USA GR +16,13% +1,99% +15,45%
       
Geschatte werkelijke kosten NR -0,13% +0,06% -0,04%
Geschatte werkelijke kosten GR -0,74% -0,57% -0,72%

 

Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,30% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af. Een positieve bijdrage aan het rendement kan de opbrengst van securities lending opleveren (niet van toepassing op dit fonds). Een negatieve factor zijn de transactiekosten, die niet opgenomen zijn in de TER. Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol.

Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie of afwijkingen in het swapcontract) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt (positief of negatief) van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Veel ETF's, ook deze, vergelijken de resultaten ten opzichte van de netto-index. De werkelijke kosten bereken ik zowel ten opzichte van de netto- als de bruto-index. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten ten opzichte van de bruto-index in alle jaren ruim boven de TER.

Ten opzichte van de netto-index is de achterstand nihil en in 2011 zelfs positief. Er gaat relatief veel rendement verloren door de ingehouden bronbelasting, ook al betreft dit een synthetische ETF. De laatste drie jaar bedragen de werkelijke kosten op basis van de nettodividendindex -0,04% (het fonds doet het (iets) slechter dan de netto index). Op basis van de brutodividenden bedragen de werkelijke kosten -0,68% (het fonds doet het slechter dan de bruto-index).

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel 53 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan bijna 2 miljard dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronextnotering in euro) gelijk aan 27,895-28,03 euro, een verschil van 13,5 cent (0,48%).

Informatie
De informatie die Deutsche bank biedt is uitstekend. Alle relevante informatie is beschikbaar. Jammer dat de bank nog niet de moeite heeft genomen de informatie in het Nederlands aan te bieden.

Opmerkingen
De db-X MSCI USA ETF is het grootste (in omvang) van de door mij besproken fondsen. De synthetische ETF heeft een swap met een op dit moment hoge (negatieve) waarde. Maar dat wordt goed afgedekt door een volledig onderpand dat ook deze hoge waarde afdekt. De prestatie ten opzichte van de netto-index is niet slecht, hoewel een aantal concurrenten beter scoort. De informatie die Deutsche bank biedt is uitstekend, maar het is jammer dat er geen Nederlandse versie van de website beschikbaar is.

In de IEXProfs Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI USA ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie