Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: Amundi ETF MSCI USA

ETF van Tak: Amundi ETF MSCI USA

Curieus om in Amerikaanse aandelen te beleggen en dan een mandje Europese aandelen in positie te nemen.

 • ETF van Tak: Amundi ETF MSCI USA
 • Structuur: Fonds
 • Beheerder: Amundi
 • Onderliggend: MSCI USA
 • Indexeigenaar: MSCI
 • ISIN Code: FR0010688275

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI USA net return index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI USA Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 604 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in de USA. De index vertegenwoordigt zowel largecap- als midcapfondsen en dekt circa 85% van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Informatie Technologie (18,4%)
 • Financiële waarden (15,5%)
 • Consumentenproducten (12,3%)
 • Gezondheidszorg (12,1%)
 • Energie (11,2%)
 • Consumentengoederen (basis) (10,5%)
 • Industriële ondernemingen (10,2%)
 • Materialen (3,5%)
 • Nutsbedrijven (3,4%)
 • Telecom (2,9%)

Bekende bedrijven uit de index zijn Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM, Microsoft en Procter & Gamble. De gemiddelde koers-winstverhouding van de index is 15,3 (ultimo januari 2013), terwijl het dividendrendement momenteel gelijk is aan 2,2%. De marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen is ruim 14.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. De index is genoteerd in dollars.

Structuur
De Amundi ETF MSCI USA heeft een synthetische structuur. Dat betekent de onderliggende index wordt gevolgd door het innemen van een derivatenpositie. In dit geval betekent het dat het fonds een swapconstructie heeft met als tegenpartij BNP Paribas. Het fonds loopt derhalve een tegenpartijrisico op de Franse bank. De waarde van de swap is -0,7% van het fondsvermogen. Als onderpand van de swap heeft het fonds een volledig aandelenpakket in bezit. Het aantal fondsen in onderpand is 38.

Opvallend is dat het uitsluitend Europese aandelen betreft! Het fonds is genoteerd in euro (er is ook een dollarversie beschikbaar).

Securities lending
Vanwege de synthetische structuur is het uitlenen van effecten niet aan de orde.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert geen dividend uit. Alle netto-inkomsten worden in het fonds herbelegd.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return in euro, waarin de ontvangen nettodividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de nettodividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index.

Voor een goede vergelijking heb ik ook de prijs return index (zonder dividend) en de bruto return index (herbelegging van het gehele dividend, inclusief bronbelasting) gegeven. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden.

 In dollars 2012 2011 2010
Amundi ETF MSCI USA +13,41% +4,46% +22,40%
       
MSCI USA PR +11,78% +3,23% +21,04%
MSCI USA NR +13,56% +4,75% +22,75%
MSCI USA GR +14,35% +5,40% +23,47%
       
Geschatte werkelijke kosten NR -0,15% -0,29% -0,35%
Geschatte werkelijke kosten GR -0,94% -0,94% -1,07%

 

Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,28% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af. Een positieve bijdrage aan het rendement kan de opbrengst van securities lending opleveren (niet van toepassing op dit fonds). Een negatieve factor zijn de transactiekosten, die niet opgenomen zijn in de TER. Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol.

Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie of afwijkingen in het swapcontract) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt (positief of negatief) van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Veel ETF's, ook deze, vergelijken de resultaten ten opzichte van de netto-index. De werkelijke kosten bereken ik zowel ten opzichte van de netto- als de bruto-index.

Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten ten opzichte van de bruto-index in alle jaren ruim boven de TER. Ten opzichte van de netto-index is de prestatie beter, maar in alle gevallen is er sprake van een achterstand. Er gaat relatief veel rendement verloren door de ingehouden bronbelasting, ook al betreft dit een synthetische ETF. De laatste drie jaar bedragen de werkelijke kosten op basis van de nettodividendindex -0,26% (het fonds doet het slechter dan de netto-index). Op basis van de brutodividenden bedragen de werkelijke kosten 0,98% (het fonds doet het slechter dan de bruto-index).

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel ruim 3,1 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 390 miljoen dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext notering in euro) gelijk aan 126,61-126,76 euro, een verschil van 15 cent (0,12%).

Informatie
De informatie van Amundi is op zichzelf voldoende. De rendementen per kalanderjaar worden gegeven. Maar er is geen duidelijke informatie over het dividendbeleid en of er eventueel dividend is uitgekeerd (behalve een streepje bij "laatst uitgekeerd dividend"). Helaas is de informatie, behalve de essentiële beleggerinformatie, niet in het Nederlands.

Opmerkingen
Amundi kiest voor de uit liquide aandelen bestaande MSCI USA index voor een synthetische ETF. Het voordeel is dat op deze wijze betere rendementen behaald kunnen worden. Dat komt met deze ETF niet uit de verf. Zowel het rendement op de netto- als op de bruto-index wordt niet gehaald. Op zichzelf denk ik dat een synthetische ETF niet op voorhand een veel hoger risico inhoudt dan een fysiek fonds. Maar het blijft curieus in Amerikaanse aandelen te beleggen en dan een mandje Europese aandelen in positie te nemen. Uit kostenoverwegingen is dat allemaal te aanvaarden, maar het is jammer dat dit niet tot een outperformance leidt van de index en van de andere ETF's.

Deze ETF luidt in euro, maar er is ook een dollarversie beschikbaar. Dat betekent niet dat er geen valutarisico op deze euroversie is. De onderliggende index is in dollar vanwege de Amerikaanse aandelen. Een koersverandering van de dollar ten opzichte van de euro heeft hetzelfde effect als de dollar ETF.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI USA ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie