Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: CS on MSCI USA

ETF van Tak: CS on MSCI USA

Een volledige fysieke ETF met alle onderliggende aandelen in portefeuille. Goede prestaties, maar blijft achter op de bruto index.

 • ETF van Tak: CS on MSCI USA
 • Structuur: Fonds
 • Beheerder: Credit Suisse
 • Onderliggend: MSCI USA
 • Indexeigenaar: MSCI
 • ISIN Code: IE00B52SFT06

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI USA Net Return index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI USA Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 604 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in de USA. De index vertegenwoordigt zowel largecap- als midcapfondsen en dekt circa 85% van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Informatie Technologie (18,4%)
 • Financiële waarden (15,5%)
 • Consumentenproducten (12,3%)
 • Gezondheidszorg (12,1%)
 • Energie (11,2%)
 • Consumentengoederen (basis) (10,5%)
 • Industriële ondernemingen (10,2%)
 • Materialen (3,5%)
 • Nutsbedrijven (3,4%)
 • Telecom (2,9%)

Bekende bedrijven uit de index zijn Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM, Microsoft en Procter & Gamble. De gemiddelde koers-winstverhouding van de index is 15,3 (ultimo januari 2013), terwijl het dividendrendement momenteel gelijk is aan 2,2%. De marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen is ruim 14.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. De index is genoteerd in dollars.

Structuur
De CS on MSCI USA heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe aandelen uit de index worden gekocht.

Securities lending
Er zijn voor deze ETF momenteel geen securities lending (uitlenen van de onderliggende aandelen om zo extra inkomsten trachten te behalen) activiteiten opgezet.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert geen dividend uit. Alle netto inkomsten worden in het fonds herbelegd.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren. Omdat het fonds pas in 2010 is opgericht, is er geen cijfer over het derde kalenderjaar (2010) beschikbaar. De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index.

Voor een goede vergelijking heb ik ook de prijs return index (zonder dividend) en de bruto return index (herbelegging van het gehele dividend, inclusief bronbelasting ) gegeven. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden.

 In dollars 2012 2011 
CS on MSCI USA +15,36% +1,40%
     
MSCI USA PR +13,52% -0,11%
MSCI USA NR +15,33% +1,36%
MSCI USA GR +16,13% +1,99%
     
Geschatte werkelijke kosten NR -0,03% +0,04%
Geschatte werkelijke kosten GR -0,77% -0,59%

Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,33% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af. Een positieve bijdrage aan het rendement kan de opbrengst van securities lending opleveren (niet van toepassing op dit fonds). Een negatieve factor zijn de transactiekosten, die niet opgenomen zijn in de TER. Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol.

Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt (positief of negatief) van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Veel ETF's, ook deze, vergelijken de resultaten ten opzichte van de netto index. De werkelijke kosten bereken ik zowel ten opzichte van de netto als de bruto index.

Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten ten opzichte van de bruto index in 2012 en 2011 ruim boven de TER. Echter, ten opzichte van de netto index scoort deze ETF goed en zelfs iets beter dan de index zelf. Er gaat dus relatief veel rendement verloren door de ingehouden bronbelasting. De laatste twee jaar bedragen de werkelijke kosten op basis van de netto dividend index +0,04% (het fonds doet het beter dan de netto index). Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten -0,68% (het fonds doet het slechter dan de bruto index).

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel een kleine 3 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 390 miljoen dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext notering in euro) gelijk aan 99,95 - 100,05 euro, een verschil van 10 cent (0,10%).

Informatie
De informatie van Credit Suisse over deze MSCI USA ETF is goed. Jammer dat de Nederlandstalige website is beperkt tot wat algemene informatie documenten. Een vertaling van de uitstekende sites die er in het Engels en Duits zijn, lijkt toch niet te veel moeite. Op de Nederlandstalige site is er overigens wel een bestand met NAV-koersen, die ik door een technische storing (op de site!) echter niet kon openen.

Opmerkingen
De CS on MSCI is een volledige fysieke ETF met alle onderliggende aandelen in portefeuille. De prestatie van het fonds is goed, waarbij het rendement de afgelopen twee jaar fractioneel boven de netto index is uitgekomen. Wel is er een substantiële achterstand op de bruto index, veroorzaakt door de bronbelasting.

CS heeft zijn ETF-business verkocht aan Blackrock. Dat betekent dat op termijn deze ETF waarschijnlijk zal opgaan in de iShares variant. Met betrekking tot de structuur zal dat geen noemenswaardige wijzigingen betekenen, aangezien de iShares ETF's ook volledig fysiek zijn samengesteld.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI USA ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen