Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie: iShares MSCI USA

ETF van Tak: iShares MSCI USA

Deze fysieke ETF volgt de MSCI, de prestatie van de ETF ten opzichte van die index blijft wel echter wel iets achter

 • ETF van Tak: iShares MSCI USA
 • Structuur: Fonds
 • Beheerder: BlackRock
 • Onderliggend: MSCI USA
 • Indexeigenaar: MSCI
 • ISIN Code: IE00B60YJY07

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI USA net return index.

Onderliggende index
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI USA Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 604 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in de Verenigde Staten. De index vertegenwoordigt zowel largecap- als midcapfondsen en dekt circa 85% van het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijfsleven. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Informatie Technologie (18,4%)
 • Financiële waarden (15,5%)
 • Consumentenproducten (12,3%)
 • Gezondheidszorg (12,1%)
 • Energie (11,2%)
 • Consumentengoederen (basis) (10,5%)
 • Industriële ondernemingen (10,2%)
 • Materialen (3,5%)
 • Nutsbedrijven (3,4%)
 • Telecom (2,9%)

Bekende bedrijven uit de index zijn Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM, Microsoft en Procter & Gamble. De gemiddelde koers-winstverhouding van de index is 15,3 (ultimo januari 2013), terwijl het dividendrendement momenteel gelijk is aan 2,2%. De marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen is ruim 14.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. De index is genoteerd in dollars.

Structuur
De iShares MSCI USA ETF heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe aandelen uit de index worden gekocht. Uit kostenoverwegingen kunnen minder, of een afwijkende selectie van aandelen in portefeuille worden genomen. Deze ETF heeft echter alle aandelen van de index in positie.

Securities lending
Voor BlackRock is securities lending een belangrijke activiteit. Er kunnen extra inkomsten worden behaald door het uitlenen van de onderliggende aandelen uit de index aan derde partijen. Van de totale inkomsten wordt 60% doorgegeven aan de houders van het fonds. Voor deze ETF is geen informatie over securities lending gegeven. Ik ga ervan uit dat dit dan ook niet gebeurt. Wellicht dat de onderliggende aandelen zo liquide zijn dat securities lending (te) weinig oplevert in relatie tot het risico.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert geen dividend uit. Alle netto inkomsten worden in het fonds herbelegd.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste twee kalenderjaren. Omdat het fonds pas in 2010 is opgericht, is er geen cijfer over het derde kalenderjaar (2010) beschikbaar. De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index.

Voor een goede vergelijking heb ik ook de prijs return index (zonder dividend) en de bruto return index (herbelegging van het gehele dividend, inclusief bronbelasting) gegeven. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden.

 In dollars 2012 2011 
iShares MSCI USA +15,28% +1,20%
     
MSCI USA PR +13,52% -0,11%
MSCI USA NR +15,33% +1,36%
MSCI USA GR +16,13% +1,99%
     
Geschatte werkelijke kosten NR -0,05% -0,16%
Geschatte werkelijke kosten GR -0,85% -0,79%

 

Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,4% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af. Een positieve bijdrage aan het rendement kan de opbrengst van securities lending zijn (niet van toepassing op dit fonds).

Een negatieve factor zijn de transactiekosten, die niet opgenomen zijn in de TER ratio. Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error (bijvoorbeeld door niet volledige replicatie) een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt (positief of negatief) van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten.

Veel ETF's, ook deze, vergelijken de resultaten ten opzichte van de netto index. De werkelijke kosten bereken ik zowel ten opzichte van de netto als de bruto index. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten op basis van de bruto index in 2012 en 2011 ruim boven de TER. Ten opzichte van de netto index is de achterstand echter geringer. Er gaat relatief veel rendement verloren door de ingehouden bronbelasting.

De laatste twee jaar bedraagt de gemiddelde achterstand op basis van de netto dividend index -0,11% (het fonds doet het gemiddeld iets slechter dan de netto index). Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten -0,82% (het fonds doet het gemiddeld slechter dan de bruto index).

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel ruim 4 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 131 miljoen dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext notering in euro) gelijk aan 24,58 - 24,61 euro, een verschil van 3 cent (0,12%%).

Informatie
De informatie van Blackrock over deze MSCI USA ETF is zeer goed. Toch mis ik twee zake:

 1. Het zou verhelderend zijn als duidelijk wordt aangegeven welke beleid ten aanzien van securities lending wordt gevoerd. Als geen securities lending wordt toegepast, kan dat beter helder worden aangegeven.
 2. Het  zou voor de vergelijkbaarheid makkelijker zijn als de rendementsoverzichten (ook) per kalenderjaar worden aangegeven.

Opmerkingen
Met deze fysieke ETF van iShares kan gemakkelijk worden ingespeeld op de brede Amerikaanse MSCI-index. Er zitten veel meer aandelen in deze index dan de Dow Jones en zelfs meer dan de S&P 500. Liefhebbers van fysieke replicatie kunnen met deze ETF goed uit de voeten. Maar de prestatie ten opzichte van de index en ook ten opzichte van de concurrerende ETF's blijft wel iets achter.

Deze ETF hanteert de netto index als referentie. De achterstand ten opzichte van de bruto index is bijna twee keer zo groot als de TER-ratio. Dat heeft voornamelijk te maken met de bronbelasting, die uit het resultaat weglekt. Daar hebben overigens veel indexfondsen, maar ook actieve beleggingsfondsen last van. De geboden informatie is goed maar het beleid ten aanzien van securities lending is niet helemaal duidelijk.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI USA ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen