Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie van Tak: Vanguard Global Stock Index Fund

ETF van Tak: Vanguard Global Stock Index Fund

De feitelijke prestatie van het fonds laat de belegger weinig ruimte tot klagen.

ETF van Tak: Vanguard Global Stock Index Fund
Structuur: Fonds
Beheerder: Vanguard
Onderliggend: MSCI World Index
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: IE00B03HD084

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI World Net Return index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI World Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 1610 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in 24 landen. Het betreft die aandelenmarkt die in de ogen van MSCI goed ontwikkeld genoemd kunnen worden. Belangrijke landen in de index zijn:

 • VS (52%)
 • UK (10%)
 • Japan (9%)
 • Canada (5%)
 • Frankrijk (4%)

Let op dat er in deze index geen aandelen uit opkomende landen opgenomen zijn. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Financiële waarden (20%)
 • Informatie Technologie (12%)
 • Consumentenproducten (11%)
 • Industriële ondernemingen (11%)
 • Consumentengoederen (basis) (11%)
 • Gezondheidszorg (11%)
 • Energie (10%)
 • Materialen (7%)
 • Telecom (4%)
 • Nutsbedrijven (3%)

De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 14,8 (ultimo 2012), terwijl het dividendrendement gelijk is aan 2,8%. 

De marktkapitalisatie van de onderliggende 1610 aandelen is bijna 26.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. Bekende bedrijven uit de index zijn:

 • Appel (1,95%)
 • Exxon Mobil (1,56%)
 • General Electric (0,87%)
 • Chevron (0,83%)
 • Nestlé (0,82%)

Structuur
De Vanguard Global Stock Index Fund heeft een fysieke structuur. Dat betekent dat in principe aandelen uit de index worden gekocht. Dit Vanguard fonds heeft nagenoeg alle aandelen van de MSCI World index in portefeuille. 

Securities lending
Securities Lending is mogelijk, maar Vanguard geeft op de website geen specifieke informatie. In principe komt de gehele opbrengst van securities lending ten goede aan het fonds. Of dit fonds daadwerkelijk aandelen heeft uitgeleend, tegen welke voorwaarden en welke opbrengst dit genereerde wordt op de website niet aangegeven.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert geen dividend uit, maar herbelegt de inkomsten in het fonds.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark is de MSCI World Net Return in dollars, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting) zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden. Daarnaast geef ik ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aan (total return gross). Dit is om aan te geven wat het effect is van bronbelasting op het totaalrendement.

 In dollars 2012 2011   2010
Vanguard Global Stock Market Index +15,45% -5,89%  +11,29%
MSCI World NR +15,83% -5,54%  +11,76%
Geschatte werkelijke kosten NR +0,38% -0,35% -0,47% 
       
MSCI World GR +16,54% -5,02% +12,34% 
Geschatte werkelijke kosten GR -1,09% -0,87%

 -1,05%


Het fonds heeft een TER (total expense ratio) van 0,5% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af, bijvoorbeeld door opbrengsten van securities lending (positief) en transactiekosten (negatief). Daarnaast spelen mogelijk fiscale aspecten een rol. Tot slot kan de tracking error een belangrijke factor zijn waardoor het indexrendement afwijkt van het rendement van het fonds. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in alle jaren iets onder de TER. Ten opzichte van de bruto index is de achterstand voor alle jaren groter dan de TER.

De laatste drie jaar bedraagt de gemiddelde achterstand (werkelijke kosten) op basis van de netto dividend index gemiddeld 0,40%. Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten 1,00%.   

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel ruim 335 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 5,4 miljard dollar. Er is geen continue handel in het fonds. Dagelijks om 11 uur Ierse tijd (notering aan Ierse beurs) is handel (koop en verkoop) mogelijk tegen de intrinsieke waarde van het fonds.

Informatie
De informatie van Vanguard over dit indexfonds kan beter. In ieder geval is de informatie niet gemakkelijk toegankelijk. Vanguard heeft een speciale website gericht op Nederland. Deze is Engelstalig, maar er staat een aantal documenten (w.o. een factsheet) op die in het Nederlands zijn. Voor meer informatie, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de NAV, kan de belegger terecht op de op UK gerichte site.

Jammer dat op geen van beide sites iets te lezen valt over het eventuele gebruik van securities lending (regels en feitelijke opbrengst).

Opmerkingen
Dit Vanguard indexfonds op de MSCI World index is het enige van de door mij besproken indexfondsen/ETF’s dat nagenoeg volledig de onderliggende index repliceert. Dat geeft de beste garantie dat de index met een zo min mogelijk afwijking wordt gevolgd. Aan de andere kant kan zo niet geprofiteerd worden van mogelijke kostenvoordelen die kunnen optreden als via de methode van optimalisatie de index wordt gekopieerd. Maar de feitelijke prestatie van het fonds laat de belegger weinig ruimte tot klagen. De gemiddelde berekende werkelijke kosten zijn met 0,4% lager dan de opgegeven TER van 0,5%. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de opbrengsten van securities lending. Jammer dat Vanguard geen informatie geeft over deze activiteit. Met dit in omvang grote fysieke indexfonds kan de belegger op betrouwbare manier de onderliggende MSCI World index volgen. Beleggers die snel willen handelen kunnen met dit fonds moeilijker uit de voeten, omdat er geen continue handel is. 

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI World ETF’s bekijken. 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus