Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie van Tak: db-X MSCI World ETF

ETF van Tak: db-X MSCI World ETF

Deze in MSCI World ETF van Deutsche Bank presteert prima op basis van de resultaten over de afgelopen drie kalenderjaren.

ETF van Tak: db-X MSCI World ETF
Structuur: Fonds
Beheerder: Deutsche Bank
Onderliggend: MSCI World
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: LU0274208692

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI World Net Return index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI World Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 1610 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in 24 landen. Het betreft die aandelenmarkt die in de ogen van MSCI goed ontwikkeld genoemd kunnen worden. Belangrijke landen in de index zijn:

 • VS (52%)
 • UK (10%)
 • Japan (9%)
 • Canada (5%) 
 • Frankrijk (4%)

Let op dat er in deze index geen aandelen uit opkomende landen opgenomen zijn. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Financiële waarden (20%)
 • Informatie Technologie (12%)
 • Consumentenproducten (11%)
 • Industriële ondernemingen (11%)
 • Consumentengoederen (basis) (11%)
 • Gezondheidszorg (11%)
 • Energie (10%)
 • Materialen (7%)
 • Telecom (4%)
 • Nutsbedrijven (3%)

De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 14,8 (ultimo 2012), terwijl het dividendrendement gelijk is aan 2,8%. 

De marktkapitalisatie van de onderliggende 1610 aandelen is bijna 26.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. Bekende bedrijven uit de index zijn:

 • Appel (1,95%)
 • Exxon Mobil (1,56%)
 • General Electric (0,87%)
 • Chevron (0,83%)
 • Nestlé (0,82%)

Structuur
De db-X MSCI World ETF heeft een synthetische structuur. Dat betekent de onderliggende index wordt gevolgd door het innemen van een derivatenpositie. In dit geval betekent het dat het fonds een swap constructie heeft met als tegenpartij Deutsche Bank. Het fonds loopt derhalve een tegenpartijrisico op de Duitse bank. De waarde van de swap is 5,44% van het fondsvermogen. Als onderpand van de swap heeft het fonds een volledig aandelenpakket in bezit. Het aantal fondsen in onderpand is 27.

Securities lending
Aangezien het fonds een synthetische structuur heeft, is securities lending niet aan de orde.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert geen dividend uit, maar herbelegt de inkomsten.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark is de MSCI World total return net, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden. Daarnaast is ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aangegeven (total return gross). Dit is om aan te geven wat het grote effect is van bronbelasting op het totaalrendement.

 In dollars 2012 2011   2010
iShares MSCI World +15,59% -5,72%  +11,51%
MSCI World NR +15,83% -5,54%  +11,76%
Geschatte werkelijke kosten NR +0,24% -0,18% -0,25% 
       
MSCI World GR +16,54% -5,02% +12,34% 
Geschatte werkelijke kosten GR -0,95% -0,70%

-0,83%


Het fonds heeft een TER ratio van 0,45% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af door mogelijk fiscale aspecten of een niet helemaal perfecte swap transactie. De totale afwijking noem ik de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in alle jaren lager dan de TER. Ten opzichte van de bruto index is er wel een achterstand voor alle jaren, maar in alle gevallen is dat minder dan 1%. De laatste drie jaar bedraagt de gemiddelde achterstand (werkelijke kosten) op basis van de netto dividend index 0,22%. Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten gemiddeld 0,83%.   

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 72 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 2,4 miljard dollar. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext, in euro) gelijk aan 26,515-26,545 euro, een verschil van 3 cent (0,11%).

Informatie
De informatie die Deutsche Bank biedt is zeer goed. Er wordt een historisch overzicht gegeven van de performance van het fonds en de index. Er is een duidelijke factsheet beschikbaar. Ook is er veel informatie over de index beschikbaar. Jammer dat er niet een speciaal op Nederland gerichte website is. Alleen het verplichte document met  essentiële beleggersinformatie is in het Nederlands. 

Opmerkingen
Deze in omvang grote MSCI World ETF van Deutsche Bank presteert prima op basis van de resultaten over de afgelopen drie kalenderjaren. Ten opzichte van de netto total return index is de achterstand zelfs minder dan de TER. Mede door de grote fondsomvang en het beperkte aantal aandelen als onderpand voor de swap zijn de kosten laag. Het beperkt aantal aandelen in onderpand betekent wel een wat meer in koers volatiel onderpand. De db-X MSCI World ETF is interessant voor beleggers die geen probleem hebben met een synthetische structuur, gefocust zijn op lage kosten en prijs stelen op uitgebreide en goede informatie over de ETF waarin ze beleggen. 

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI World ETF’s bekijken. 


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen