Marcel Tak is dé special product-specialist van IEX en IEXProfs, maar schrijft ook graag over rente, obligatiemarkt en toezicht als hij zich daartoe geroepen voelt. "De financiële sector is in belangrijke mate bezig met het verplaatsen van lucht. De werkelijke toegevoegd waarde is beperkt. In mijn columns wil ik relativeren, tegenwicht bieden en zo mogelijk de andere kant van de medaille laten zien."

Productrecensie
ETF-recensie van Tak: Lyxor ETF MSCI World

ETF van Tak: Lyxor ETF MSCI World

Lyxor slaagt erin de index te volgen, hoewel de werkelijke kosten alle jaren boven de TER van 0,45% liggen.

ETF van Tak: Lyxor ETF MSCI World
Structuur: Fonds
Beheerder: Lyxor
Onderliggend: MSCI World
Indexeigenaar: MSCI
ISIN Code: FR0010315770

Doelstelling
Het zo getrouw mogelijk volgen van de MSCI World index.

Onderliggende waarde
De onderliggende waarde van deze ETF is de MSCI World Index. De naar marktkapitalisatie gewogen index bestaat uit 1610 onderliggende beursgenoteerde aandelen, genoteerd in 24 landen. Het betreft die aandelenmarkt die in de ogen van MSCI goed ontwikkeld genoemd kunnen worden. Belangrijke landen in de index zijn:

 • VS (52%)
 • UK (10%)
 • Japan (9%)
 • Canada (5%)
 • Frankrijk (4%)

Let op dat er in deze index geen aandelen uit opkomende landen opgenomen zijn. De sectorverdeling van deze index is als volgt:

 • Financiële waarden (20%)
 • Informatie Technologie (12%)
 • Consumentenproducten (11%)
 • Industriële ondernemingen (11%)
 • Consumentengoederen (basis) (11%)
 • Gezondheidszorg (11%)
 • Energie (10%)
 • Materialen (7%)
 • Telecom (4%)
 • Nutsbedrijven (3%)

De gemiddelde koerswinst verhouding van de index is 14,8 (ultimo 2012), terwijl het dividendrendement gelijk is aan 2,8%. 

De marktkapitalisatie van de onderliggende 1610 aandelen is bijna 26.000 miljard dollar. De index wordt elk kwartaal beoordeeld op de samenstelling en elk half jaar herwogen. Bekende bedrijven uit de index zijn:

 • Appel (1,95%)
 • Exxon Mobil (1,56%)
 • General Electric (0,87%)
 • Chevron (0,83%)
 • Nestlé (0,82%)

Structuur
De Lyxor ETF MSCI World heeft een synthetische structuur. Dat betekent de onderliggende index wordt gevolgd door het innemen van een derivatenpositie. In dit geval betekent het dat het fonds een swap constructie heeft met als tegenpartij Société Générale. Het fonds loopt derhalve een tegenpartijrisico op de Franse bank. De waarde van de swap is -2,43% van het fondsvermogen. Als onderpand van de swap heeft het fonds een volledig aandelenpakket in bezit. Het totale onderpand is circa 100% van de waarde van het fonds. Het aantal fondsen in onderpand is 49, waaronder een (beleggings)fonds dat weer uit enkele tientallen aandelen bestaat.

Securities lending
Aangezien het fonds een synthetische structuur heeft, is securities lending niet aan de orde.

Dividenden en andere uitkeringen
Het fonds keert één keer per jaar dividend uit. De laatste dividenduitkering bedroeg 1,41 euro, wat een actueel dividendrendement van 1,35% betekent.

Rendementen en schatting totale kosten
In onderstaande tabel staan de rendementen van het fonds en dat van de benchmark over de laatste drie kalenderjaren. De benchmark is de MSCI World total return net, waarin de ontvangen netto dividenden (dividend minus bronbelasting zijn verdisconteerd. Dat wil zeggen dat de netto dividendbetalingen worden meegenomen en worden herbelegd in de index. Het rendement van het fonds is berekend aan de hand van de intrinsieke waarde inclusief herbelegde dividenden. Daarnaast is ook het resultaat van de index met bruto herbelegde dividenden aangegeven (total return gross). Dit is om aan te geven wat het grote effect is van bronbelasting op het totaalrendement.

 In euro 2012 2011 2010
Lyxor MSCI World +12,99% -2,90% +18,80%
MSCI World NR +14,05% -2,38% +19,53%
Geschatte werkelijke kosten NR -1,06% -0,52% -0,73%
       
MSCI World GR +14,75% -1,84% +20,14%
Geschatte werkelijke kosten GR -1,76% -1,06% -1,34%


Het fonds heeft een TER ratio van 0,45% per jaar. De feitelijke kosten wijken daarvan af door mogelijk fiscale aspecten of een niet helemaal perfecte swap transactie. De totale afwijking noem ik  de werkelijke kosten. Op basis van bovenstaand rendementsoverzicht liggen de werkelijke kosten in alle jaren hoger dan de TER. Ten opzichte van de bruto index is de achterstand voor alle jaren uiteraard nog wat groter. De laatste drie jaar bedraagt de gemiddelde achterstand op basis van de netto dividend index 0,77%. Op basis van de bruto dividenden bedragen de werkelijke kosten gemiddeld 1,39%.   

Omvang, spreads en verhandelbaarheid
Van het fonds staan momenteel circa 5,9 miljoen aandelen uit. Dat betekent dat de fondsomvang gelijk is aan circa 610 miljoen euro. Op het moment van deze recensie was de bied- en laatprijs (Euronext, in euro) gelijk aan 104,78-104,85 euro, een verschil van 7 cent (0,07%).

Informatie
De informatie die Lyxor biedt kan beter. Goed is dat de NAV historie wordt vermeld. Ook prima dat er een duidelijk overzicht is van de swapconstructie, inclusief het totale onderpand. Helaas wordt er geen historisch dividend overzicht gegeven, zodat de belegger het totale rendement moeilijk kan berekenen. Ook tref ik op de informatiepagina geen factsheet aan. De lay-out van de informatiepagina is zeer rommelig. 

Opmerkingen
Met de Lyxor ETF MSCI kan de belegger de breed gespreide wereldindex volgen via één swapconstructie. Het blijft wonderlijk hoe een index met 1610 aandelen omgezet wordt in 49 aandelen plus de swap. Maar Lyxor slaagt erin de index te volgen, hoewel de werkelijke kosten alle jaren boven de TER van 0,45% liggen. Het voordeel dat synthetische ETF’s een goedkoop alternatief voor de fysieke ETF zou zijn komt er voor deze ETF op basis van de cijfers niet uit.

In de IEX Productselector kunt u via de zoekfunctie de voorwaarden van deze en andere MSCI World ETF’s bekijken.


Marcel Tak is zelfstandig beleggingsadviseur en oprichter/beheerder van het Bufferfund. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen